stratejik insan kaynakları yönetimi

İşletmelerin amaçlarına ulaşabilmesi için oluşumunda bulunan fiziksel ve finansal kaynakların yanı sıra insan kaynakları günümüz dinamik ve rekabetçi piyasa koşulları şartlarına baktığımızda, diğer kaynaklara göre stratejik açıdan daha önemli bir yer tutmaktadır. İnsan Kaynakları; yaratılan tüm ürünler ve hizmetler ile müşterilerin bağlantısını kurabilmek ve elde tutabilmek için pazarlama kapasitesi ve örgüte ait bilgi, deneyim, beceriler, karar verme ve yaratıcılık, bu yeteneklerin örgütlenmesi, yapılandırılması ve ödüllendirilmesi gibi konuları içeren güçlü bir yapının oluşmasını gerektirir.

Hızla gelişmekte ve yayılmakta olan taklit dünyası ve bilişim sektöründeki uygulamalar nedeniyle fiziksel, finansal ve teknoloji kaynakları kolaylıkla taklit edilebilmektedir. Ancak İnsan Kaynakları taklit edilememektedir. İşte bu nedenle İnsan Kaynaklarının iyi örgütlenmesi işletmeler için hayati önem taşımaktadır. İnsan Kaynakları yönetimine verilen önem, bu birimin bir örgütün başarısı için kritik olduğunun fark edilmesinden sonra daha da artmıştır.

 

Son yıllarda İnsan Kaynakları yönetimine ilişkin önemli değişimler yaşanmıştır. Özellikle işverenlerin İnsan Kaynaklarına bakışlarının değişmesinde; organizasyonlarda değişim ve yeniden yapılanma çalışmaları ile bilgi teknolojisindeki gelişmeler, İnsan Kaynakları yönetimini yeniden yapılandırmayı gerektirecek temel nedenlerdir. Bu nedenler insan kaynakları yönetiminde stratejik yaklaşım izlenmesine yol açmıştır. Bu da İnsan Kaynakları yöneticilerine sadece idari bir destek fonksiyonunun uygulayıcıları olmak yerine üst yönetim ve komuta yöneticileriyle birlikte hareket eden değişim ajanları olarak yeni görev ve sorumluluklar yüklemiştir.

Stratejik insan kaynakları yönetimi insan kaynaklarında rekabette bir avantaj elde etme ve bu avantajı sürdürme amacıyla kullanılabilecek önemli bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda İnsan Kaynakları uygulamaları ile işletmenin genel stratejileri arasında bağlantı kurularak örgütlerin misyon, vizyon ve buna bağlı olarak bugün ve gelecekteki planlarında İnsan Kaynaklarının önemini her geçen gün daha da gün yüzüne çıkarmaktadır.