5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (6 Oy)

eğiticinin eğitimiEğiticinin eğitimi programında MEB AKADEMİ olarak en çok önem verdiğimiz hususlardan birisi de olumlu eğitim ortamı kavramının katılımcılar tarafından en iyi şekilde özümsenmesini sağlamaktır.

İlk olarak olumlu eğitim ortamı kavramını tarif edecek olursak; yetişkin eğitiminin temel prensipleri dikkate alınarak planlanmış, öğrenmeyi kolaylaştırıcı, eğitmen kursiyer iletişiminin karşılıklı ve doğru bir zeminde yapıldığı ortamdır diyebiliriz.

Yukarıda tarifini yaptığımız ortam, dikkatli planlanırsa öğrenmeyi kolaylaştırır. Oluşturulan interaktif yapı ile eğitmen kadar katılımcılar da eğitimden beklenen sonuçları elde edebilirler.

Bu çerçevede eğitimin öncesinde, eğitim süresince ve eğitimin sonrasında yapılması gerekenler aşağıdaki gibi planlanmalıdır. 

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ PROGRAMININ PLANLAMASI

A. EĞİTİMDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER 

1. Katılımcılar hakkında temel bilgileri toplanmalı

Eğiticinin eğitimi için bu maddede yapılacak çalışmalar katılımcı adedi, genel eğitim seviyeleri, eğitimde verilecek müfredata aşina olup olmadıkları, yaş, cinsiyet gibi bilgiler, eğitimden beklentilerinin neler olduğu gibi temel bilgilerin toplanmasını içerir. 

2. Kursun ve dersliğin fiziki şartları iyi organize edilmeli, katılımcıların gereksinimleri hesaba katılarak gerekli düzenlemeler yapılmalı  

Kursun fiziki şartları açısından organize edilip edilmediğinin kontrol edilmesi gereken hususlar olarak, katılımcıların ders aralarında dinlenebilecekleri ve birtakım grup etkinlikleri yapabileceklerin mekanların bulunması, ders aralarında çay, su..vb gereksinimlerin karşılanabilirliği, ortamın hijyen kurallara uygunluğu ve  temizliğinin yapılmış olması, olası acil durumlar için telefon, ilk yardım malzemeleri gibi ihtiyaçların temin edilebiliyor olması ilk elden halledilmesi gereken hususlardır diyebiliriz.

Derslik açısından bakıldığında ise dersliğin yeterli büyüklükte olması, masa, sandalye, sıra, tahta, kalem, tebeşir gibi gerekli mobilya ve eşyaların bulunması ve yeterliliği,  dersliğin sıcaklığının ve havalandırmasının yeterliliği ile öğrenmeyi kolaylaştıran tepegöz, barkovizyon sistemi gibi araç gereçlerin mevcut olup olmadığı gibi hususlar yerine getirilmiş olmalıdır.  

3. Sunum için gereken hazırlık yapılmalı

Kurs süresince verilecek bilgilerin kontrol edilmesi ve gerekiyorsa güncellenmesi, slayt ve benzeri eğitim materyallerinin hazırlanması, ders notlarının düzenlenmesi, konuları pekiştirecek sorular hazırlanması, önemli noktaların işaretlenmesi, sunum esnasında hatırlamayı kolaylaştıran küçük notlar alınması bu çerçevede ele alınacak önemli hususlardır.

B. EĞİTİM ESNASINDA YAPILMASI GEREKENLER

Eğiticinin eğitimi programı uygulanırken: kursiyerlerin tanışması ile başlanır, yapılacak eğitimin amaçları ve öğrenim hedefleri birlikte gözden geçirilir. Kursiyerlerin beklentileri öğrenilip, eğitim esnasında tatbik edilecek faaliyetler açıklanır. Telefon ve diğer hizmetlerin yerleri belirtilir. Kursiyerlerin program ve uygulama süreciyle ilgili olabilecek sualleri cevaplanır.

Sözlü iletişim için; eğitimci ders boyunca ses tonuna ve vurgusuna dikkat eder, tekdüze bir konuşmadan sakınır. Tesirli bir giriş yapmak daima önem arz eder. Şahsi seviyede ilişki kurarak kursiyerlere adlarıyla hitap eder. En uygun sunum tekniği seçilip, sunumun akışı iyi ayarlanmalı ve gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Konular arasında geçiş yaparken bağlantı kurarak uyumlu bir geçiş yapılmalıdır. Eğitim boyunca yapılan bütün faaliyetlerde yapılması gerekenler açık ve net olarak izah edilmelidir.

Sözsüz iletişim için; ilk intibanın ne kadar önemli olduğu unutulmamalıdır. Verilecek ilk mesajlar önemlidir. Kursiyerlerle göz teması kurulmalı, olumlu bir yüz ifadesi ile konuyu anlatmak, iletişim sürecinin verimliliği için gereklidir. Beden dili iyi kullanılmalıdır. Derslerin hevesli ve coşkulu bir şekilde sunulması dikkati canlı tutar. Konular anlatılırken eğitmen sınıf içinde dolaşabilir fakat anahtar, kalem gibi herhangi bir nesne ile oynamaktan ve aşırı hareketli olmaktan kaçınılmalıdır.

EĞİTİMDEN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

Kursiyerler ile irtibatın kaybedilmemesi ve bu yönde kurs sonrası faaliyetler ileri seviyede, izlem niteliğinde bir kurs programı içinde de gerçekleştirilebilir. Kurs sonrasında kursiyerlere verilecek eğiticinin eğitimi belgesi konusunda gerekli çalışmaların zamanında yapılması da çok önemlidir.

Siz de çok iyi bir eğitimci olmak isterseniz sektörel deneyimi yüksek uzman eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan meb onaylı eğiticinin eğitimi programına katılabilirsiniz.
EĞİTİCİNİN EĞİTİMİNİ İNCELE