Başarılı kabul edilen eğitimlerde öncelik eğitmenin sunum kabiliyeti ve sunum esnasında güncel bilgiyi katılımcılara aktarmasıdır. Eğer katılımcının anlamakta ve dolayısı ile uygulamakta sıkıntı çekeceği bilgi çok az kişi tarafından bilinen ve çok değerli bilgi bile olsa amacına ulaşamaz ve az kişi tarafından bilinmeye devam eden bilgi olarak kalır. Eğitimde, bilginin katılımcı profiline uygun ve en üst seviyede öğrenme amaçlanmalıdır.

Eğiticinin Eğitimi bu kapsamda beceri geliştirmeyi amaçlayan uygulama ağırlıklı bir programdır. Eğiticinin Eğitimi ilk iki haftasında eğitim yöntemleri ve sunum teknikleri konusunda teorik son hafta ise uygulama ile gerçekleştirdiğimiz eğitimdir. 45 Saat süren eğitim sonunda sınav ile MEB onaylı sertifika kazandırmaktadır. Özellikle İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi eğiticileri için zorunlu olan 45 saat süreli MEB onaylı sertifika kazandıran eğitimimiz her ay hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 2 kur üzerinden planlanmaktadır.