insan kaynakları yönetimi

İşletmelerin amaçlarına ulaşabilmesi için oluşumunda bulunan fiziksel ve finansal kaynakların yanı günümüz dinamik ve rekabetçi piyasa koşullarına baktığımızda, diğer kaynaklara göre stratejik açıdan insan kaynakları daha önemli bir yer tutmaktadır.

İnsan kaynakları, yaratılan tüm ürünler ve hizmetler ile müşterilerin bağlantısını kurabilmek ve elde tutabilmek için pazarlama kapasitesi ve örgüte ait bilgi, deneyim, beceriler, karar verme ve yaratıcılık, bu yeteneklerin örgütlenmesi, yapılandırılması ve ödüllendirilmesi gibi konuları içeren güçlü bir yapının oluşmasını gerektirir.

Hızla gelişmekte ve yayılmakta olan taklit dünyası ve bilişim sektöründeki uygulamalar nedeniyle fiziksel, finansal ve teknoloji kaynakları kolaylıkla taklit edilebilmektedir. Ancak insan kaynakları taklit edilememektedir. İşte bu nedenle insan kaynaklarının iyi örgütlenmesi işletmeler için hayati önem taşımaktadır. İnsan kaynakları yönetimine verilen önem, bu birimin bir örgütün başarısı için kritik olduğunun fark edilmesinden sonra daha da artmıştır.

Devamını oku...

eğiticinin eğitimiEğiticinin eğitimi programında MEB AKADEMİ olarak en çok önem verdiğimiz hususlardan birisi de olumlu eğitim ortamı kavramının katılımcılar tarafından en iyi şekilde özümsenmesini sağlamaktır.

İlk olarak olumlu eğitim ortamı kavramını tarif edecek olursak; yetişkin eğitiminin temel prensipleri dikkate alınarak planlanmış, öğrenmeyi kolaylaştırıcı, eğitmen kursiyer iletişiminin karşılıklı ve doğru bir zeminde yapıldığı ortamdır diyebiliriz.

Yukarıda tarifini yaptığımız ortam, dikkatli planlanırsa öğrenmeyi kolaylaştırır. Oluşturulan interaktif yapı ile eğitmen kadar katılımcılar da eğitimden beklenen sonuçları elde edebilirler.

Bu çerçevede eğitimin öncesinde, eğitim süresince ve eğitimin sonrasında yapılması gerekenler aşağıdaki gibi planlanmalıdır. 

Devamını oku...