akreditif eğitimi

PANDEMİ NEDENİYLE KONTENJANI 6 KİŞİDİR!

Akreditif eğitimi, uluslararası piyasalarda bir ödeme ve garanti aracı olarak kullanılan akreditiflerin tabi olduğu esaslar ve tarafların sorumluluklarının incelenmesini içermektedir. Eğitimde Ticari Akreditifler, Stand-by Akreditifler ve Harici Garantiler karşılaştırmalı olarak açıklanmaktadır.

Dış ticaretin en önemli aşamalarından biri olan akreditif işlemlerinin tüm yönleri ile işlendiği akreditif eğitimi programı, uzman eğitmenlerin sunumuyla gerçekleşmektedir.

Kimler Katılmalı: Firmaların ve bankaların, dış ticaret, ihracat, ithalat, lojistik, iç ve dış satınalma, muhasebe ve finans bölümlerinde çalışanlar ve bu konularda kariyer yapmak isteyenler.

 Kadıköy 03 - 04 Temmuz 2021  Fiyat: 1.100,00 TL + KDV %8

Akreditif Eğitimi İçeriği: 

Akreditifin Tanımı ve Taraflar

1) Commercial LC (Ticari Akreditifler) UCP 600 sayılı broşür

 • İşleyişi, Akreditif Sözleşmesinin Oluşumu-Akreditifin Açılması
 • Akreditifin Satış Sözleşmesinden Bağımsızlığı
 • Akreditifle İlgili Uyuşmazlıkta Yetkili Mahkeme
 • İthalat Ve İhracat Akreditif Türleri
 • Red-Clause
 • Gren Clause
 • Transferable
 • Back-to-back
 • Revolving

2) Stand-by LC UCP 590 ISP 98 sayılı broşür kuralları 

 • Akreditife Taraf Olanların Birbirleriyle İlişkileri
 • Geri Dönülebilir / Geri Dönülemez Olma Özelliği
 • Teyitli/Teyitsiz Akreditiflerin Anlamı, Riski
 • Akreditifli İşlemlerde Rezervin Anlamı Ve Önemi
 • Akreditifin Gereği Düzenlenen Belgelerin İncelenmesi
 • Akreditif Metinlerinin İzahı
 • Swift, Telex, Mektup Metinlerinin İçerikleri
 • Örnek Olaylar Üzerinde ICC 600 Sayılı Broşürün Yorumlanması
 • Akreditifin Tabi Olduğu Hukuk
 • ICC 600 Yeknesak Kurallarının Akreditif işleminde ve Kanunlarımızdaki Yeri
 • Belgelerin Reddedilmesinin Hukuki Sonuçları
 • Akreditif Belgelerinin İştirası, Akreditif Alacağının Temliki
 • Akreditif Belgelerinin Gönderilmesi Sırasında Kaybolması
 • Akreditif Üzerine Konulacak İhtiyati Tedbir Ve İhtiyati Haciz Durumları
 • Akreditiflerde Ödemenin Durdurulması
 • Amirin, Lehdarın, Amir Bankanın İflası
 • Gerçek Olaylar Üzerinde Tartışma Ve Yorumlar

3) Harici Garantiler - Dış Ticarette Kullanım Alanları, URDG 458 sayılı broşür kuralları, Örnekler

 • Bid Bond,Performance Bond, Payment Guarantee, Warranty Guarantee...