maliyet muhasebesi eğitimi

 

meb onaylı eğitim

PANDEMİ NEDENİYLE KONTENJANI 6 KİŞİDİR!

Maliyet Muhasebesi Eğitimi, sektörün ihtiyaç duyduğu uzman personelin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, alanında uzman akademisyenler tarafından uygulamalı olarak verilmektedir.

Aşağıda detaylarını bulacağınız, geniş bir kapsama sahip olan uygulamalı maliyet muhasebesi uzmanlık eğitimi sonunda alacağınız Meb Onaylı Uzmanlık Sertifikası ile sektörde hak ettiğiniz yere daha emin adımlarla yürüyeceksiniz.

 

18 - 19 Eylül 2021 / Cumartesi - Pazar  10.00 - 16.00 Fiyat: 1.300- TL+ KDV%8

 

Ödeme Şekli: Peşin Ödeme World ve Bonus kredi kartına 2 taksit (vade farksız)
Ücrete dahil olanlar: çay, kahve ikramları, eğitim dokümanları.
Sertifika: 
MEB onaylı ve Akademik Platform uzmanlık sertifikası verilecektir.

  

MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİMİ İÇERİĞİ

Maliyet Muhasebesi neden gereklidir, zorunlu mudur?

Maliyet hesaplarken yapılacak işler

Değerleme

Değerleme Ölçüleri

Maliyet bedeli

Türkiye Muhasebe Standartlarında Değer Ölçüm Esasları:

Gerçeğe Uygun Değer

Kalıntı-Hurda Değer

Kayıtlı Değer

Geri Kazanılabilir Değer

Stokların Değerlemesi

Stok kavramı

İlk Madde ve Malzeme

Yarı Mamuller

Mamuller

Ticari Mallar

Dönem Sonu Stoklarının Değerlemesi İle İlgili Yasal Düzenleme

Stokların Maliyetini Oluşturan Unsurlar:

Stok Değerleme Yöntemleri

Gerçek Maliyet Yöntemi

LİFO Yöntemi (Son Giren - İlk Çıkar)

FİFO Yöntemi (İlk Giren - İlk Çıkar)

Ortalama Maliyet Yöntemi

Basit Ortalama Maliyet Yöntemi

Ağırlıklı Ortalama Yöntemi

Stoklarda Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrılması

Karşılık Ayrılması

Kaybına Uğrayan Stokların Değerlemesiyle İlişkin Yasal Düzenleme

Üretim Analizi

Üretim alanını tanıma

Üretimi yapılacak ürünleri tanıma

Üretim Darboğazı

Yan Ürün

Bedelsiz Satış

Fire

Artık

Bozuk Mal

Maliyetlerin Belirlenmesi

Ana üretim yerleri

Yardımcı ve hizmet üretim yerleri

Stok Yönetimi

Belirlenen maliyetlerin üretilen ürünlere uygulanması

Örnek uygulama

Başabaş Noktası

Örnek uygulama

Harcama Gider Maliyet Kavramı

Tahakkuk Esası

Ürün Maliyetlerine Girecek Unsurlar

Direkt Madde Malzeme

Genel üretim giderleri

Direkt İşçilik Giderleri

Endirekt İşçilik Giderleri

Ücret Sistemleri

Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi

Parça Başına Ücret Sistemi (Akord)

Primli Ücret Sistemleri

Safha Maliyet Sistemi

Örnek uygulama

Safha Maliyet Yönteminin İşleyişi

Örnek uygulama

Eşdeğer Ürün Miktarı

Örnek uygulama

Giderlerin dağıtımı

Örnek uygulama

Sipariş Maliyet Sistemi

Örnek uygulama

Sipariş Maliyet Yönteminin İşleyişi

Örnek uygulama