yönetici asistanlığı eğitimi

meb onaylı eğitimkosgeb eğitim desteği

Rekabetçi global piyasa koşullarında bir yöneticinin en önemli başarı koşulu yetkin ve donanımlı asistanlarla çalışmaktır. Bu nedenle Üst Düzey Yönetici Asistanı, sekreterlik bilgisi ötesinde yönetimin fonksiyonlarını bilen ve gerektiği zaman yöneticinin denetleme yetkisi dışında yer alan tüm süreçlerde etkin rol alabilecek özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Bu gelişmelere paralel olarak yöneticiler ve firma sahipleri, yönetici asistanlığı pozisyonu için alanında tam profesyonel, donanımlı, iletişim yetenekleri gelişmiş uzman personele ihtiyaç duymakta ve arayışlarını bu vasıflar üzerinden gerçekleştirmektedirler.

Bu nedenle meslek olarak Üst Düzey Yönetici Asistanlığı, iş dünyasındaki gelişmelere paralel olarak kolay sahip olunan bir statü olmaktan çıkmış ve stratejik açıdan oldukça önem arz eden bir konuma yükselmiştir.

Süre: 2 Gün - HAFTA SONU 19 - 20 Ocak 2019/ 10.00 - 17.00 - Kadıköy Fiyat: 975.- TL + KDV %8 

 

Ödeme Şekli: Peşin Ödeme World ve Bonus kredi kartına 2 taksit (vade farksız)

MEB Onaylı Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi uygulamalı olarak gerçekleştirilmekte ve yöneticilerin ihtiyaç duyduğu kriterlerde yönetici asistanı yetiştirmektedir.

YÖNETİCİ ASİSTANI EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Uzmanlık Eğitiminde; katılımcıların Kurumsal İletişim Yetenekleri, Yazılı İletişim Teknikleri, Raporlama, Dosyalama Sistemleri, Zaman Yönetimi ve Planlaması, Karar Verme ve Problem Çözme Yeteneği, Beden Dili Uygulamaları, Protokol ve Görgü Kuralları, Seyahat Organizasyonu,Yabancı ve Yerli Misafirleri Ağırlama Teknikleri, Toplantılar Düzenleme Becerisi, İmaj ve İş Etiketi konularında bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ücrete dahil olanlar: Çay, kahve ikramları, eğitim dokümanları ve CD'ler.
Sertifika:
MEB onaylı sertifika ve Akademik Platform uzmanlık sertifikası verilecektir.

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ

1.MODÜL: YÖNETİCİ ASİSTANININ İŞLEVSEL NİTELİKLERİ

Yönetici Asistanının Sekreterlikten Farkları: Eğitimin bu bölümünde, klasik sekreter kavramının artık gerilerde kaldığı günümüzde öncelikle yöneticinin iş yükünü hafifleten stratejik bir partner olarak tarif edebileceğimiz yönetici asistanı kavramının doğru ve net olarak anlaşılması amaçlanmaktadır.

Yönetici Asistanında Olması Gereken Nitelikler: İyi bir yönetici asistanı olabilmek için gereken becerilerin ve yetkinliklerin neler olduğunu öncelikli olarak ortaya koyarak, katılımcıların dikkatini ve motivasyonunu doğru hedeflere odaklamak, meslek hayatlarında zirveye çıkabilmeleri için şarttır.

İşin Gerektirdiği Davranış, Bilgi ve Beceri Özelliklerini Belirleme: Şartlara göre hareket edebilme, zamanı iyi yönetebilme, insan ilişkileri ve diğer gerekli özelliklerin tanımlanması ve sıralanması.

İşinin Profesyoneli Olmak İçin Gereken Bilgi ve Beceriler: Planlama, Organize Etme, Yürütme, Koordinasyon ve Kontrol Etme fonksiyonlarından oluşan temel yönetim fonksiyonlarının ve bunların yönetime olan etkilerinin bilinmesi gerçek bir iş profesyonelini asiste edebilmek, onunla ahenkli çalışabilmek için elzemdir.

2.MODÜL: YÖNETİCİ ASİSTANININ PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ, STRES VE ZAMAN YÖNETİMİ

Problemi Tanımlama ve Kaynağını Bilme: İş hayatında karşılaşan problemleri gerçek mahiyetlerine göre tanımlama, tasnif etme ve soruna yol açan etkenleri tespit etme çözümün de ilk adımını oluşturmaktadır.

Problem Çözme Yollarını Bulma: Doğru bir şekilde tespit edilen problemin etkin bir biçimde ve kısa sürede nasıl çözülebileceğini bulmak.

Stres Yönetimi:  İnsanın kendisini rahatsız eden, zorlayan bir ortamda bulunması ya da aşmakta zorlandığı bir güçlükle karşı karşıya olması durumunda oluşan, psikolojik olarak baskı altında olma ve bu hale organizmanın verdiği tepki olan stres, doğru yönetilmediğinde iş başarısını da olumsuz etkileyecek bir faktördür.

Stres ve Etkilerini Tanıma: Stres, kişinin duygu durumunu ve çalışma verimliliğini bozduğu gibi fiziksel belirtiler ile de kendisini gösteren bir durumdur. Dolayısıyla görev esnasında iletişim içinde olunan diğer çalışanlar tarafından da fark edilebilen stres, kişiye verdiği büyük zararların yanı sıra tüm ekibin çalışma verimini de düşürücü etkiye sahiptir.

Stresle Baş Etme Yolları: Eğitimin bu bölümünde bir yönetici asistanının görevi esnasında yoğun stresle nasıl baş edebileceği hususu ve yapılması gerekenler detaylı olarak anlatılmaktadır.

Tepki Yönetimi: Çalışma esnasında gerek diğer çalışanlar ile gerek müşterilerle olan iletişimde, yoğun stres altında doğru ve uygun tepkileri gösterebilmek, aynı zamanda da gelen her türlü olumsuz tepkiye karşı nasıl bir tutum takınılması gerektiği konusunda gerekli bilince sahip olmak bir yönetici asistanının iş yaşamında göz ardı edilemeyecek hususlar arasında yer almaktadır.

Zamanı Etkin Kullanma: Zamanı etkin kullanma becerisi, eğitimin bu bölümünde işlenen, iş önceliklerini belirleme, yapılan işlerde daha etkin olma, bazı işleri bir başkasına devretme, zamanı planlama gibi temel hususların detaylı olarak anlaşılmasına bağlıdır.

Zaman Yönetiminde Engeller: Tutumlar, alışkanlıklar, iş yükü gibi engellerle nasıl başa çıkılabileceğinin net olarak anlaşılması gerekir.

Planlamanın Önemi: Planlamanın gerekliliği ve sağlayacağı avantajları, günlük, haftalık ve yıllık planların nasıl yapılacağının anlaşılması amaçlanmaktadır. Eğer acelecilik, karasızlık ya da gereksiz meşguliyetler söz konusu ise zamanın iyi yönetilemediğini ve planlanamadığını söyleyebiliriz.

3.MODÜL: İLETİŞİM VE ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİLERİ İLE SÖZSÜZ İLETİŞİM

İletişimi Kesen Engeller: Fiziksel nedenler, sözel hatalar, kişisel tavırlar sebebiyle oluşan iletişim engelleri

Etkin Dinleme: Etkin dinlemenin nasıl olacağı ve etkin dinlemeyi engelleyen unsurlar anlatılmaktadır.

İkna Etme ve Anlaşmazlıkları Giderme: Sözlü iletişim ve çalışma barışını zedeleyebilecek durumların oluşmaması için anlaşmazlıkların çözümüne yönelik stratejilerin bilinmesi gerekir.

Sözsüz İletişim: Sözsüz iletişimin kaynağı olan beden dili, sözlü iletişiminizle uyumlu olmalıdır. Yüz ifadeleri, jestler, kol, gövde ve bacakların duruş biçimi, giyim, davranış, hareketler çoğu kez sözlü iletişimden daha etkilidir.

Beden Dili ile İlgili Önemli Unsurlar-Beden Dilini Geliştirme: Sözsüz iletişimin kaynağı olan beden dili, sözlü iletişiminizle uyumlu olmalıdır. Yüz ifadeleri, jestler, kol, gövde ve bacakların duruş biçimi, giyim, davranış, hareketler çoğu kez sözlü iletişimden daha etkilidir.

Çatışma Önleyici Proaktif Dil Özellikleri: Sorunlara değil, sorunların çözümüne odaklı bir dil ve anlayışın nasıl geliştirileceği mutlaka bilinmelidir.

Kurum İçi İletişim ve Zor İnsanları Yönetmek: Görevlerini ağırdan alan, hiçbir zaman halinden memnun olmayıp sürekli söylenen, otorite tanımaz, olur olmaz her şeye itiraz eden, kendi bildiklerini okuyan zor insanlar ile başa çıkabilme yolları eğitimin bu bölümünde incelenmektedir.

4.MODÜL: ETKİN TELEFON GÖRÜŞMELERİ VE İMAJ

Telefonla Konuşma Sanatı: Telefonda dikkat edilmesi gerekenler, telefon kullanmada sorunlar, telefonun avantajları ve önemli diğer hususlar detaylı olarak anlatılmaktadır.

Telefonda Yapılmaması Gereken Konuşmalar: Telefonda söylenmeyecekler  (Beş Yasak İfade)

Etkili Telefon Becerilerinde Dinlemenin Önemi: Özel bir gayret gerektiren aktif bir süreç olan dinleme ve etkin dinlemenin önündeki engellerin bilinmesi başarılı iletişimin temel ilkeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Kurumsal Telefon Görüşmelerinde Kurallar: Bu başlık altında incelenen konular: sesiniz, yaklaşımınız, açık ve net konuşma,  kaybettirecek cümleler, kazandıracak cümleler.

5.MODÜL: PROTOKOL VE GÖRGÜ KURALLARI - İMAJ

Yönetici, Müşteriler ve İş Arkadaşları İle İlişkilerde Geçerli Kurallar: İş süreçlerindeki yönetici, müşteri ve çalışanlar gibi taraflarla doğru ve sağlıklı iletişimin kuralları bu bölümde incelenmektedir.

Protokol Kuralları: Karşılama ve uğurlamadan telefon görüşmelerine kadar uyulması gereken genel kabul görmüş protokol kuralları bu bölümde incelenmektedir.

İş Yemekleri, Kokteyller ve İş Seyahatleri: Bir yönetici asistanının organize etmesi gereken bu tip organizasyonlar yönetici asistanlığının en önemli görev sahalarından birisi olduğundan bu konuya eğitimde bir başlık olarak yer verilmiştir.

İmaj Yönetimi: İmaj, iş ortamında iletişim halinde olduğumuz  yönetici, müşteri ve çalışanların zihinlerinde sizinle ilgili oluşan tüm izlenimleri ifade eder. Dolayısıyla bir yönetici asistanının insanların zihninde olumlu bir imaj bırakmayı bilmesi gerekir.  

İmaj Kırıcılar: Özensiz ve uyumsuz giyim, traş, kötü vücut kokuları gibi profesyonel iş yaşamındaki imajınıza zarar verebilecek birçok “İmaj kırıcı” bulunmaktadır. Bu imaj kırıcılardan kaçınmamak bırakacağınız intiba ve izlenimler açısından kariyeriniz için ciddi sakıncalar doğurabilir.

Sektörlere Göre Dış Görünüm ve Giyim Tarzı ve Renkler: Farklı sektörler farklı giyim tarzlarını gerektirebilir. Bu sebeple tarzınızın ve imajınızın kendi sektörünüze ve iş yerinize uygun olup olmadığından emin olmalısınız.

6.MODÜL: OFİS YÖNETİMİ İLE TOPLANTI DÜZENLEME VE YÖNETME BECERİLERİ

Ofis Çeşitleri ve Avantaj ve Dezavantajları: Açık Ofis Düzeni,  Yarı Açık Ofis Düzeni,  Kübik Ofis Düzeni ve bunların avantajları ile dezavantajları anlatılmaktadır.

Toplantı Düzenleme ve Yönetme: Genel hazırlıklar, amaca uygun gündem için yapılması gerekenler ve toplantı sonrası yapılması gerekenler anlatılmaktadır.

Toplantı Çeşitleri: Konferans, panel, seminer gibi toplantı çeşitleri işlenmektedir.

Verimli Bir Toplantının Uygulama Aşamaları: Verimli bir toplantı için gerekli unsurlar olan gündemin isabetle belirlenmesi, zamanlanmasının doğru olması, kimlerin katılacağının belirlenmesi, toplantı sonuçlarının takibi ve sonuçların toplantıda olmayan diğer ilgililere iletilmesi süreçleri incelenmektedir.

7.MODÜL: ETKİLİ YAZIŞMA BECERİLERİ 

Hızlı ve Etkili Yazma: Doğruluk, açıklık ve kısalık, planlama, canlı ve somut yazma.

Yazılı İletişimde Görgü Kuralları: Yazılı iletişimde de sözlü iletişimde olduğu gibi birtakım dikkat edilmesi gereken kurallar mevcuttur. Bu kurallar eğitimim bu bölümünde ele alınmaktadır.

Etkili Yazı Yazmanın Pratik Yolları: Başarılı ve anlaşılır, amaca uygun bir iş metni oluşturabilmenin yöntemleri bu bölümde işlenmektedir.

Rapor Yazma: Rapor hazırlamanın etkili ve pratik yolları ve dikkat edilecek hususlar incelenmektedir.

Genel Kurallar ve Teknikler: “Dil”i oluşturan yapı malzemesi sözcüklerdir. Düşünceleri iyi aktarabilmek, seçilecek sözcüklere ve onların yerleştiriliş şekline bağlıdır. 

Ödeme Şekli: Peşin Ödeme ya da World ve Bonus kredi kartına 2 taksit (vade farksız)
Ücrete dahil olanlar:  
çay, kahve ikramlar ve eğitim dokümanları ve CD'ler
Sertifika:
MEB onaylı sertifika ve Akademik Platform uzmanlık sertifikası verilecektir. 

0216 372 16 52 / egitim@mebakademi.com