4.6708860759494 1 1 1 1 1 Rating 4.67 (79 Oy)

dış ticaret eğitimi

Küresel pazarlarda yürütülen rekabette en önemli faktör yetişmiş dış ticaret uzmanlardır. Bu sebeple dış ticaretin, dolayısı ile de dış ticaret eğitimi'nin ülke ekonomilerinde önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu amaçla var olan ve yeni kurulan firmalarda, dış ticaret mevzuat ve uygulamaları konusunda bilgili uzman personel ihtiyacı artmaktadır.

meb onaylı eğitimkosgeb eğitim desteği

Firmaların  ve bireylerin dış ticaret girişimlerinde uluslararası ticarette rekabet şanslarının gelişmesi için dış ticaret yapılacak ülkelerin ticaret mevzuatını, mevcut potansiyellerini araştırmayı bilmek, uluslararası finansman olanaklarını, ihracat bedellerinin tahsili, gümrük, lojistik ve sigorta mevzuatı, bankacılık işlemleri, dış ticarette satış ve temsilcilik sözleşmeleri, fuar ve tanıtım stratejileri ve e-dış ticareti bilmeyi gerektiriyor. Dolayısı ile dış ticaret eğitim içeriğine bakarak eğitim tercihi yaparken detay ve güncel bilgi büyük önem taşımaktadır.

MEB Onaylı Dış Ticaret Uzmanlık Eğitiminin amacı; yöneticilere, uzmanlaşmak isteyen personele ve bu alanda çalışmak isteyen girişimcilere güncel, uygulanabilir bilgi ve yetkinlikler kazandırmaktır.

Eğitimin her aşamasındaki uygulama çalışmaları ile ihracat ya da ithalat işlemlerini yapabilecek seviyeye gelen katılımcılar, eğitimin sonunda; ihracat ve ithalat yaparken karşılaşacakları tüm süreçleri yönetebilecek, dış ticaret işlemleri konusunda gereken her şeyi yapabilecek seviyeye geleceklerdir.

 

06 - 07 - 08 Eylül 2019 / Cuma, Cts., Pz.  10.00 - 17.30 Kadıköy Fiyat: 1.300.-TL + KDV%8

 

Ödeme Şekli: Peşin Ödeme ve Bonus kredi kartına 2 taksit (vade farksız)

Bu dış ticaret eğitimi bana uygun mu?

Eğer ürün satın almak, satmak, üretim ya da kendi sınırları dışında ürün veya hizmet yatırım, konuları ile ilgileniyorsanız bu eğitim sizin için doğru bir seçimdir. Uluslararası iş faaliyetleri çok yönlü olduğu için (ithalat / ihracat, lojistik, pazarlama, hukuk veya finans çalışmak ..vb) rekabet koşullarında gerekli yetkinliklere sahip olmanın gerekliliği kaçınılmazdır.

Dış ticaret kursu'nun içeriğinde neler var?

Dış ticaret eğitimi kapsamı çok geniştir. Öncelikle her dış ticaret uzmanının bilmesi gereken Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları anlatılmaktadır. Ardından Dış Ticarette Gümrük İşlemlerinin nasıl yürütülmesi gerektiği konusu işlenmektedir. Tüm bu süreçlerde gerekli prosedürlerin yerine getirilebilmesi için gereken ve Dış Ticarette Kullanılan Belgeler tek tek örnekleriyle incelenmektedir. Bir sonraki aşama malların nasıl teslim edileceği konusunu kapsayan Dış Ticarette Teslim Şekilleri meselesi ele alınmaktadır. Teslimden sonra gelen önemli husus ise ödeme meselesidir. Dolayısıyla bu aşamada Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Akreditif İşlemleri işlenmektedir.

Program Eğitmenleri Konusunda Uzman ve Dış Ticarette Güncel Bilgi Sahibi Profesyonellerdir.

Ücrete dahil olanlar: çay, kahve ikramları, eğitim dokümanları ve CD'ler.
Sertifika:
MEB onaylı ve Akademik Platform uzmanlık sertifikası verilecektir.

DIŞ TİCARET EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ

 DIŞ TİCARETTE YÖNETİM TEKNİKLERİ
• Dış Ticarette Kullanılan Temel Kavramlar,
• Dış Ticarette Planlama Stratejileri
• Dış Ticarette İş Planı Geliştirme
• Dış Ticaret Yönetim Sistemi Kurma Teknikleri
• Dış Ticaret Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Nitelikler
• Dış Ticaret Yol Haritası
• İhracatta Fiyatlandırma Stratejileri
• Dış Ticarette Sözleşme Yapma Yöntemleri
• Dış Ticarette Girişimcilik ve Kendi İşini Kurma Yöntemleri
ULUSLARARASI PAZARLAMA VE MÜŞTERİ BULMA YÖNTEMLERİ
• İhracatta Pazar Araştırma Yöntemleri
• Hedef Pazarlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler
• Uluslararası Pazarlamada Marka Stratejileri
• İnternetten Müşteri Bulmanın Yolları
• Müşteri Tanıma ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
• Müşteri Bulmada Fuarların Önemi ve Fuarlarda Başarılı Olma Yöntemleri
• Pazar Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
• Acente – Distribütör Seçimi
• Elektronik Ticaret
• En Önemli Web Sitelerinin İncelenmesi Ve Web Sayfalarında Uygulamalı Gösterimi
İHRACAT PROSEDÜRLERİ
• Nasıl İhracatçı Olunur ?
• İhracat İş Akışı
• İhracat Çeşitleri
• İhracatta Kullanılan Belgeler
• İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler
• İhracatta Gümrük Uygulamaları
• İhracata İlişkin Kurumlar ve Fonksiyonları
• İhracat Hesabının Kapatılması
• İhracatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
• Örnek Olay ve Uygulamalar

İTHALAT PROSEDÜRLERİ
• Nasıl İthalatçı Olunur ?
• İthalat İş Akışı
• İthalat Çeşitleri
• İthalatta Kullanılan Belgeler
• İthalatta Maliyet Hesaplama Yöntemleri
• Uzakdoğudan İthalatlarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
• İthalatta Vergi Hesaplamaları
• İthalatta Gümrük Uygulamaları
• İthalat Hesabının Kapatılması
• Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Numarasının Önemi
• İthalatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
• Örnek Olay ve Uygulamalar
GÜMRÜK MEVZUAT VE UYGULAMALARI
• Eşyanın Geçici Depolanması
• Gümrük Antrepo Rejimi
• Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
• Transit Rejimi
• Dahilde İşleme Rejimi
• Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
• Hariçte İşleme Rejimi
• Posta İşlemleri
• Sınır Ticareti
• Temsil Hakkı
• Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei,
• Eşyanın Tercihli Olan Menşei,
• Eşyanın Gümrük Kıymeti,
• Eşyanın Gümrüğe Sunulması,
• Özet Beyan,
• Gümrükçe Onaylanmış İşlem,
• Geçici Depolama,
• Serbest Dolaşıma Giriş,
• Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Sona Ermesi,
DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ - INCOTERMS 2010
• Teslim Şekillerine Genel Bakış
• Teslim Şeklini Belirlemede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
• Teslim Şekillerinde Teorik ve Pratik Uygulamalar
• Teslim Şekillerinde Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınabilecek Önlemler
• Teslim Şekilleri - Incoterms 2010
• Ticari İşletmede Teslim (EXW)
• Taşıyıcıya Teslim (FCA)
• Gemi Doğrultusunda Teslim (FAS)
• Gemi Bordrosunda Teslim (FOB)
• Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR)
• Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CIF)
• Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT)
• Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (CIP)
• Terminalde Teslim (DAT)
• Belirlenen Yerde Teslim (DAP)
• Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP)
DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER
• Faturalar
• Sevk (Taşıma Belgeleri)
• Paketleme Belgeleri
• Serbest Dolaşım Belgeleri
• Finansal Belgeler
• Ürüne İlişkin Belgeler
• Diğer Belgeler
• Belge Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar
• Belgelerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları
DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ
• Peşin Ödeme
• Alıcı Firma Prefinansmanı
• Mal Mukabili Ödeme
• Vesaik Mukabili Ödeme
• Kabul Kredili Ödeme
• Akreditifli Ödeme
• Akreditifte Taraflar
• Akreditif Çeşitleri
• Geri Dönülebilir / Geri Dönülemez Olma Özelliği Teyitli / Teyitsiz Akreditiflerin Anlamı,
• Akreditifte Karşılaşılan Riskler, Rezerv Koşulları
• Akreditifin Ödeme Şekilleri (Sight, Deferred, Acceptance)
• Akreditifli İşlemlerde Rezervin Anlamı Ve Önemi
• Transferable, Back To Back Akreditifler
• Stand By Akreditifler
• Swift Mesajları
• Uluslar Arası Swift Mesajlarının Özellikleri
• Swift Mesajı Okuma Teknikleri
• Akreditif Mektupları ( MT 700)
• Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması
• Akreditif Metininin Açıklanması
• Akreditif Belgelerinin Analizi
• Akreditifte Rezerv
• Akreditifte Rezerv Koşulları
• Akreditif Metni Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
• Rezerv Uygulama Örnekleri
• Genel Olarak Akreditife İlişkin Riskler
• Garanti Mektupları
• Kontra Garantiler
• Teminat Mektupları
• Ödeme Şekillerinde Eximbank Uygulamaları
• Ödeme Yöntemlerinde Karşılaşılabilecek Riskler Ve Çözüm Yolları
• Ödeme Şekillerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
İHRACAT TEŞVİKLERİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ
• KOSGEB Destekleri
• İGEME Destekleri
• DTM Destekleri
• TÜBİTAK Destekleri
• TTGV Destekleri
• Eximbank Destekleri
• Diğer Destekler
• Sağlanan Desteklerden Faydalanma Yolları
• Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
SERBEST BÖLGELER
• Türkiye’de Ve Dünyada Serbest Bölgeler, Kuruluşları Dünü Ve Bugünü
• Serbest Bölgelerin Teşvik Ve Avantajları
• İhracatçılara Sağladığı Teşvik Ve Avantajlar
• İthalatçılara Sağladığı Teşvik Ve Avantajlar
• Serbest Bölgelerde Transit Ticaret
• Serbest Bölgelerde İhracat İş Akışı
• Serbest Bölgelerde İthalat İş Akışı
• Serbest Bölge İşlemleri Ve Örnek Uygulamaları
• Mevzuat Açısından Serbest Bölgelerin Son Durumları
DIŞ TİCARETTE NAKLİYE VE SİGORTA İŞLEMLERİ
• Tedarik Zinciri ve Lojistik
• Kara, Hava, Deniz, Demiryolu Nakliyesi
• Taşıma Şekilleri
• Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
• Navlun Sözleşmeleri ve Türleri
• Navlun Teklif Türleri
• Nakliye İşlemleri İş Akışı
• Nakliye Ölçüm ve Maliyet Hesapları
• En Uygun Nakliyenin Bulunması
• Dış Ticaret Sigortası
GLOBAL EKONOMİYE BAKIŞ
• Gümrük Tarifeleri ve Genel Ticaret Anlaşmaları, GATT Ve GATT`ın Temel Kuralları
• Dünya Ticaret Örgütü
• Dünya Ticaret Sisteminin İşleyişi
• Bölgesel, Siyasi ve Ekonomik Entegrasyonların Dünya Ticaretine Etkisi
• Uluslararası Ticaret Hukuku
• Dış Ticarette Karşılaşılan Riskler ve Risk Yönetimi

Ödeme Şekli: Peşin Ödeme ya da World ve Bonus kredi kartına 2 taksit (vade farksız)
Ücrete dahil olanlar, çay, kahve ikramlar ve eğitim dokümanları ve CD ler
Sertifika; MEB onaylı ve Akademik Platform uzmanlık sertifikası verilecektir.
 

0216 372 16 52 / egitim@mebakademi.com