eğiticinin eğitimi

Meb onaylı eğiticinin eğitimi sertifikası programı, yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı bir eğitmen olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak amacına yönelik bir eğitim programıdır. Eğitimci özgüvenli, sunum tekniklerine vakıf ve interaktif iletişim becerisi yüksek olması gerekmektedir.

meb onaylı eğitimkosgeb eğitim desteği

Eğitim verirken  teknik yetkinlik tek başına hiçbir anlam ifade etmez. Özellikle etkili sunum ve bilgi transferinde yetersiz kalarak çok iyi bildiğimiz konuları bile öğretmekte başarısız oluruz. Eğitimde sağ duyulu eğitimci olma, zor katılımcıyı kazanma ve motive etme tekniklerine sahip olmak, sahne duruşu  ve başarılı sunum hazırlığı meb onaylı eğitmenlik sertifikası programında katılımcılarla paylaşılan konuların başında gelmektedir.

45 saat süreli eğitmen eğitimi, meb onaylı sertifika kapsamındadır ve koordinatörlüğü Sn. Melek Yeşilli tarafından gerçekleştirilmektedir.

Eğiticinin Eğitimi Programına Kimler Katılmalı?

Bu eğitim özel kurumlarda eğitmen olarak yetişen insan kaynakları çalışanları, serbest eğitmenler ve  kamu birim ve kamu kurslarında eğitmenlik yapmak isteyenler katılabilir, ayrıca zorunlu sertifika olarak yangın eğitimi verecekler, iş güvenlik uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından da aşağıda yer alan yönetmelik gereği eğitici eğitimi belgesini alınması zorunludur.

Süre: 6 Gün  - 05 Ocak 2019 - 20 Ocak 2019 KADIKÖY Fiyat: 1000.- TL + KDV %8

 

Devamını oku...

insan kaynakları eğitimi

İnsan kaynakları uzmanı olmak isteyenler için insan kaynakları eğitimi almak zorunludur.

Neden?

   1- Modern işletme anlayışının gerektirdiği süreçleri oluşturabilmek için

   2- Süreçleri doğru planlayabilmek için

   3- Süreçleri doğru yönetebilmek için

   4- Sektörün ihtiyaç duyduğu profesyonelliğe ulaşabilmek için

İnsan kaynakları eğitimi nereden alınmalı?

   1- Meb onaylı sertifika veren bir eğitim kurumundan

   2- Sektörel deneyimi yüksek ve güncel bilgilere sahip uzman eğitmenlerden

   3- Yüksek eğitimcilik tecrübesi olan profesyonellerden

meb onaylı eğitimkosgeb eğitim desteği

Programın Eğitmenleri: Konusunda Uzman Profesyoneller. EĞİTMENLERİ İNCELE

Eğitim Koordinatörü: Melek Yeşilli (Eğitim: Marmara Üniversitesi - Yıldız Teknik)

Ödeme Şekli: Peşin Ödeme World ve Bonus kredi kartına 4 taksit (vade farksız)

Ücrete dahil olanlar: Çay, kahve ikramları, eğitim dokümanları ve CD'ler.

Sertifika: MEB onaylı uzmanlık sertifikası verilecektir.

 

15 Aralık 2018 - 13 Ocak 2019 / Cumartesi - Pazar - Kadıköy Fiyat:1200.- TL+KDV %8    kayıt ol

 

Devamını oku...

İşletmeler için finansal yönetim kritik başarı faktörüdür. Finansal kaynakları iyi yönetilmeyen işletmeler kısa sürede varlıklarını yitirirler.

meb onaylı eğitimkosgeb eğitim desteği

Günümüzde küresel rekabetin yarattığı piyasa koşullarında finansal kaynaklarını en iyi yöneten işletmelerin başarılı işletmeler olduğu gerçeği tüm iş profesyonelleri tarafından kabul görmektedir. Değişen ekonomilerde işletme sermayesi yönetimi ve risk kontrolünün önemi gün geçtikçe artan finansal konular içinde yer alıyor. İşletmeler için tüm finansal yapının sağlıklı gelişmesi ve finansal dengenin korunması için finans alanında yetişmiş iş gücü ihtiyacı her dönem artmaktadır.

Meb onaylı finans eğitimi konusunda uzman akademisyenler ve sektörün uzmanları tarafından bu amaca hizmet eden detay ve uygulamalarla hem firma personelleri hem de bireysel kariyerlerini geliştirmek isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor. Kurumumuz tarafından hazırlanan uygulamalı finans eğitimleri, klasik finans kursları konseptinin ötesinde bu ihtiyaca cevap verebilecek şekilde tasarlanmış ve planlanmıştır.

Süre: 6 Gün - 3 HAFTA SONU (15 Aralık 2018 - 30 Aralık 2018 / 10.00 - 16.00) Kadıköy Fiyat:1200.- TL + KDV %8

 

Devamını oku...

sosyal güvenlik eğitimi

meb onaylı eğitimkosgeb eğitim desteği

Günümüzde işverenlerin özellikle istihdam ettiği insan kaynaklarında sosyal güvenlik uzmanı yetiştirme ve geliştirme amacı ile sosyal güvenlik bilgilerinin çağdaş ve güncel içerikle katılımcılara kazandırmayı amaç edinmiş sosyal güvenlik uzmanlık eğitiminde eğitim içeriğini hazırlayan ve dersi yöneten eğitmenlerimiz;  konusunda uzman,  çalışma bakanlığında çalışan ya da emekli  bölge müdürü, iş müfettişi ve sosyal güvenlik konusunda danışmanlık yapan mali müşavirlerdir.

İş hukuku uygulamalarını da kapsayan, personel yönetimi ve insan kaynakları uygulamalarının en önemli görevi personel özlük haklarını ve yasalara uygun işe alım, çalıştırma ve işten ayrılma süreçlerini planlamaktır. Sosyal güvenlik uygulamaları konusunda  yetersiz eğitime sahip personelin yanlış işlem yapmaları firmalara çok büyük maddi problemlere sebep olmaktadır.  Eğitim bu bilinçle güncel mevzuat ve uygulamaları ağırlıklı anlatan bir içeriğe sahiptir.

Meb onaylı  personel özlük işleri ve sosyal güvenlik eğitimi; iş hukuku, bordro işlemleri, özlük işleri, sosyal güvenlik yasası'na uygun işlem yapma, ücret yönetimi, tazminatlar, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında yetkinliklerini olması gereken seviyeye ulaşmış, firmaların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli personel gelişimini sağlamaktadır.

 

05 Ocak 2019 - 13 Ocak 2019  / Cumartesi - Pazar - Kadıköy Fiyat: 1000.- TL + KDV %8

 

Devamını oku...

dış ticaret eğitimi

21 - 22 - 23 Aralık 2018 - 10.00 - 17.30 Kadıköy Fiyat: 1300.-TL + KDV%8

 

Ödeme Şekli: Peşin Ödeme ve Bonus kredi kartına 4 taksit (vade farksız)

Küresel pazarlarda yürütülen rekabette en önemli faktör yetişmiş dış ticaret uzmanlardır. Bu sebeple dış ticaretin, dolayısı ile de dış ticaret eğitiminin ülke ekonomilerinde önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu amaçla var olan ve yeni kurulan firmalarda, dış ticaret mevzuat ve uygulamaları konusunda bilgili uzman personel ihtiyacı artmaktadır.

meb onaylı eğitimkosgeb eğitim desteği

Firmaların  ve bireylerin dış ticaret girişimlerinde uluslararası ticarette rekabet şanslarının gelişmesi için dış ticaret yapılacak ülkelerin ticaret mevzuatını, mevcut potansiyellerini araştırmayı bilmek, uluslararası finansman olanaklarını, ihracat bedellerinin tahsili, gümrük, lojistik ve sigorta mevzuatı, bankacılık işlemleri, dış ticarette satış ve temsilcilik sözleşmeleri, fuar ve tanıtım stratejileri ve e-dış ticareti bilmeyi gerektiriyor. Dolayısı ile dış ticaret eğitim içeriğine bakarak eğitim tercihi yaparken detay ve güncel bilgi büyük önem taşımaktadır.

MEB Onaylı Dış Ticaret Uzmanlık Eğitiminin amacı; yöneticilere, uzmanlaşmak isteyen personele ve bu alanda çalışmak isteyen girişimcilere güncel, uygulanabilir bilgi ve yetkinlikler kazandırmaktır.

Eğitimin her aşamasındaki uygulama çalışmaları ile ihracat ya da ithalat işlemlerini yapabilecek seviyeye gelen katılımcılar, eğitimin sonunda; ihracat ve ithalat yaparken karşılaşacakları tüm süreçleri yönetebilecek, dış ticaret işlemleri konusunda gereken her şeyi yapabilecek seviyeye geleceklerdir.

 

Devamını oku...

yönetici asistanlığı eğitimi

meb onaylı eğitimkosgeb eğitim desteği

Rekabetçi global piyasa koşullarında bir yöneticinin en önemli başarı koşulu yetkin ve donanımlı asistanlarla çalışmaktır. Bu nedenle Üst Düzey Yönetici Asistanı, sekreterlik bilgisi ötesinde yönetimin fonksiyonlarını bilen ve gerektiği zaman yöneticinin denetleme yetkisi dışında yer alan tüm süreçlerde etkin rol alabilecek özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Bu gelişmelere paralel olarak yöneticiler ve firma sahipleri, yönetici asistanlığı pozisyonu için alanında tam profesyonel, donanımlı, iletişim yetenekleri gelişmiş uzman personele ihtiyaç duymakta ve arayışlarını bu vasıflar üzerinden gerçekleştirmektedirler.

Bu nedenle meslek olarak Üst Düzey Yönetici Asistanlığı, iş dünyasındaki gelişmelere paralel olarak kolay sahip olunan bir statü olmaktan çıkmış ve stratejik açıdan oldukça önem arz eden bir konuma yükselmiştir.

Süre: 2 Gün - HAFTA SONU 19 - 20 Ocak 2019/ 10.00 - 17.00 - Kadıköy Fiyat: 975.- TL + KDV %8 

 

Ödeme Şekli: Peşin Ödeme World ve Bonus kredi kartına 2 taksit (vade farksız)

MEB Onaylı Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi uygulamalı olarak gerçekleştirilmekte ve yöneticilerin ihtiyaç duyduğu kriterlerde yönetici asistanı yetiştirmektedir.

YÖNETİCİ ASİSTANI EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Uzmanlık Eğitiminde; katılımcıların Kurumsal İletişim Yetenekleri, Yazılı İletişim Teknikleri, Raporlama, Dosyalama Sistemleri, Zaman Yönetimi ve Planlaması, Karar Verme ve Problem Çözme Yeteneği, Beden Dili Uygulamaları, Protokol ve Görgü Kuralları, Seyahat Organizasyonu,Yabancı ve Yerli Misafirleri Ağırlama Teknikleri, Toplantılar Düzenleme Becerisi, İmaj ve İş Etiketi konularında bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ücrete dahil olanlar: Çay, kahve ikramları, eğitim dokümanları ve CD'ler.
Sertifika:
MEB onaylı sertifika ve Akademik Platform uzmanlık sertifikası verilecektir.

Devamını oku...

halkla ilişkiler eğitimi

meb onaylı eğitimkosgeb eğitim desteği

Günümüzde firmaların başarılarına en çok etki eden faktörlerin başında ticari ilişkilerinde ve müşteri ilişkilerinde etkinlik gelmektedir. Bu etkinliğin sağlanması amacıyla hazırlanan Meb onaylı halkla ilişkiler eğitimi, katılımcıların uygulamalı olarak temel kavramlar, yararlanılan yöntemler ve araçlar, satış ve pazarlama, etkili konuşma, beden dili, etkili sunum teknikleri, halkla ilişkiler bütçesinin planlanması vb.  tüm konularda istenilen uzmanlık seviyesini elde etmelerini sağlamaktadır.

Halkla ilişkiler kursu  kapsamına giren diğer konulardan da kısaca bahsedecek olursak; öncelikle psikolojik temeller,  yönetim ve organizasyon, müşteri odaklılık ve müşteriyi tanıma, sözlü ve yazılı iletişim,  kampanyalar şeklinde sayabiliriz.

Eğitim katılımcıların kurum içi ve kurum dışı iletişim ve ikna yeteneklerinin daha da gelişmesi, beden dilinin ve sözel iletişimin daha doğru ve bilinçli kullanılması, insan psikolojisini tanıma ve anlama, toplantı, konferans ya da sunum düzenleme konularında pratik becerilerinin gelişmesi gibi pek çok kazanımlar elde etmelerine de önemli katkılar sağlayacaktır.

Alanlarında uzman eğitmenler tarafından sunulan eğitimin sonunda katılımcılara Meb Onaylı Halkla ilişkiler Uzmanlık Sertifikası verilmektedir.

Kadıköy Fiyat: 850,00 TL + KDV %8
kayıt ol

Devamını oku...