eğiticinin eğitimi

Eğiticinin Eğitimi Kursu'na Kimler Katılmalı?

Meb onaylı eğiticinin eğitimi sertifikası programı, yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı bir eğitmen olmak istiyorum diyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak amacına yönelik bir eğitim programıdır. Eğitimcinin, özgüvenli, sunum tekniklerine vakıf ve interaktif iletişim becerisi yüksek olması gerekmektedir.

meb onaylı eğitimkosgeb eğitim desteği

Eğitim verirken  teknik yetkinlik tek başına hiçbir anlam ifade etmez. Özellikle etkili sunum ve bilgi transferinde yetersiz kalarak çok iyi bildiğimiz konuları bile öğretmekte başarısız oluruz. Eğitimde sağ duyulu eğitimci olma, zor katılımcıyı kazanma ve motive etme tekniklerine vakıf olmak, sahne duruşu  ve başarılı sunum hazırlığı meb onaylı eğitici eğitmenlik sertifikası programında katılımcılarla paylaşılan konuların başında gelmektedir.

45 saat süreli eğitmen eğitimi, meb onaylı sertifika kapsamındadır ve koordinatörlüğü Sn. Melek Yeşilli tarafından gerçekleştirilmektedir.

Süre: 6 Gün  - 24 Ağustos 2019 - 08 Eylül 2019 KADIKÖY Fiyat: 1300.- TL + KDV %8

Eğiticinin Eğitimi Sertifikası Ne İşe Yarar?

Bu eğitimin;

  • özel kurumlarda eğitmen olarak yetişen insan kaynakları çalışanları,
  • serbest eğitmenler
  • kamu birim ve kamu kurslarında eğitmenlik yapmak isteyenler,
  • zorunlu sertifika olarak yangın eğitimi verecek olanlar,
  • iş güvenlik uzmanları
  • işyeri hekimleri

tarafından da aşağıda yer alan yönetmelik gereği eğitici eğitimi belgesinin alınması zorunludur.

Devamını oku...

insan kaynakları eğitimi

İnsan Kaynakları Eğitimi Neden Gereklidir?

   1- Modern işletme anlayışının gerektirdiği süreçleri oluşturabilmek için

   2- Süreçleri doğru planlayabilmek için

   3- Süreçleri doğru yönetebilmek için

   4- Sektörün ihtiyaç duyduğu profesyonelliğe ulaşabilmek için

İnsan Kaynakları Kursu Nereden Alınmalı?

   1- Meb onaylı sertifika veren bir eğitim kurumundan

   2- Sektörel deneyimi yüksek ve güncel bilgilere sahip uzman eğitmenlerden

   3- Yüksek eğitimcilik tecrübesi olan profesyonellerden

İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi Hangi Konuları Kapsamaktadır?

İnsan kaynakları fonksiyonlarından eleman seçme ve yerleştirme, performans değerlendirme, ücret yönetimi, kariyer planlama, çalışan memnuniyeti, motivasyon ve yetenek yönetimi uzmanlık programında detaylı bir anlatımla ve uygulamalarla işlenmektedir.

İnsan Kaynakları Eğitimi Katılımcılara Ne Kazandırır?

Program sonunda katılımcılar insan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarını uygulamalı öğrenecekler, eğitim sonunda işletmelerde ik departmanında görev alabilecek, sistemi organize edebilecek ya da sistem kurabilecek seviyede olacaklardır.

meb onaylı eğitimkosgeb eğitim desteği

Programın Eğitmenleri: Konusunda Uzman Profesyoneller. EĞİTMENLERİ İNCELE

Eğitim Koordinatörü: Melek Yeşilli (Eğitim: Marmara Üniversitesi - Yıldız Teknik)

Ödeme Şekli: Peşin Ödeme World ve Bonus kredi kartına 4 taksit (vade farksız)

Ücrete dahil olanlar: Çay, kahve ikramları, eğitim dokümanları ve CD'ler.

İnsan Kaynakları Sertifikası: MEB onaylı uzmanlık sertifikası verilecektir.

 

21 EYLÜL  2019 - 13 EKİM 2019 / Cumartesi - Pazar - Kadıköy Fiyat:1500.- TL+KDV %8    kayıt ol

 

Devamını oku...

finans eğitimi

İşletmeler için finansal yönetim kritik başarı faktörüdür. Finansal kaynakları iyi yönetilmeyen işletmeler kısa sürede varlıklarını yitirirler.

meb onaylı eğitimkosgeb eğitim desteği

Günümüzde küresel rekabetin yarattığı piyasa koşullarında finansal kaynaklarını en iyi yöneten işletmelerin başarılı işletmeler olduğu gerçeği tüm iş profesyonelleri tarafından kabul görmektedir. Değişen ekonomilerde işletme sermayesi yönetimi ve risk kontrolünün önemi gün geçtikçe artan finansal konular içinde yer alıyor. İşletmeler için tüm finansal yapının sağlıklı gelişmesi ve finansal dengenin korunması için finans alanında yetişmiş iş gücü ihtiyacı her dönem artmaktadır.

Meb onaylı finans eğitimi konusunda uzman akademisyenler ve sektörün uzmanları tarafından bu amaca hizmet eden detay ve uygulamalarla hem firma personelleri hem de bireysel kariyerlerini geliştirmek isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor. Kurumumuz tarafından hazırlanan uygulamalı finans eğitimleri, klasik finans kursları konseptinin ötesinde bu ihtiyaca cevap verebilecek şekilde tasarlanmış ve planlanmıştır.

Süre: 31 Ağustos 2019 - 08 Eylül 2019 / 4 Gün Cts. Pz. 10.00 - 17.30 Kadıköy Fiyat:1.300.- TL + KDV %8

 

Devamını oku...

sosyal güvenlik eğitimi

meb onaylı eğitimkosgeb eğitim desteği

Günümüzde işverenlerin özellikle istihdam ettiği insan kaynaklarında sosyal güvenlik uzmanı yetiştirme ve geliştirme amacı ile sosyal güvenlik bilgilerinin çağdaş ve güncel içerikle katılımcılara kazandırmayı amaç edinmiş sosyal güvenlik uzmanlık eğitiminde eğitim içeriğini hazırlayan ve dersi yöneten eğitmenlerimiz;  konusunda uzman,  çalışma bakanlığında çalışan ya da emekli  bölge müdürü, iş müfettişi ve sosyal güvenlik konusunda danışmanlık yapan mali müşavirlerdir.

İş hukuku uygulamalarını da kapsayan, personel yönetimi ve insan kaynakları uygulamalarının en önemli görevi personel özlük haklarını ve yasalara uygun işe alım, çalıştırma ve işten ayrılma süreçlerini planlamaktır. Sosyal güvenlik uygulamaları konusunda  yetersiz eğitime sahip personelin yanlış işlem yapmaları firmalara çok büyük maddi problemlere sebep olmaktadır.  Eğitim bu bilinçle güncel mevzuat ve uygulamaları ağırlıklı anlatan bir içeriğe sahiptir.

Meb onaylı  personel özlük işleri ve sosyal güvenlik eğitimi; iş hukuku, bordro işlemleri, özlük işleri, sosyal güvenlik yasası'na uygun işlem yapma, ücret yönetimi, tazminatlar, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında yetkinliklerini olması gereken seviyeye ulaşmış, firmaların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli personel gelişimini sağlamaktadır.

 

21 Eylül 2019 -  29 Eylül 2019 Cumartesi - Pazar - Kadıköy Fiyat: 1300.- TL + KDV %8

 

Devamını oku...

dış ticaret eğitimi

Küresel pazarlarda yürütülen rekabette en önemli faktör yetişmiş dış ticaret uzmanlardır. Bu sebeple dış ticaretin, dolayısı ile de dış ticaret eğitimi'nin ülke ekonomilerinde önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu amaçla var olan ve yeni kurulan firmalarda, dış ticaret mevzuat ve uygulamaları konusunda bilgili uzman personel ihtiyacı artmaktadır.

meb onaylı eğitimkosgeb eğitim desteği

Firmaların  ve bireylerin dış ticaret girişimlerinde uluslararası ticarette rekabet şanslarının gelişmesi için dış ticaret yapılacak ülkelerin ticaret mevzuatını, mevcut potansiyellerini araştırmayı bilmek, uluslararası finansman olanaklarını, ihracat bedellerinin tahsili, gümrük, lojistik ve sigorta mevzuatı, bankacılık işlemleri, dış ticarette satış ve temsilcilik sözleşmeleri, fuar ve tanıtım stratejileri ve e-dış ticareti bilmeyi gerektiriyor. Dolayısı ile dış ticaret eğitim içeriğine bakarak eğitim tercihi yaparken detay ve güncel bilgi büyük önem taşımaktadır.

MEB Onaylı Dış Ticaret Uzmanlık Eğitiminin amacı; yöneticilere, uzmanlaşmak isteyen personele ve bu alanda çalışmak isteyen girişimcilere güncel, uygulanabilir bilgi ve yetkinlikler kazandırmaktır.

Eğitimin her aşamasındaki uygulama çalışmaları ile ihracat ya da ithalat işlemlerini yapabilecek seviyeye gelen katılımcılar, eğitimin sonunda; ihracat ve ithalat yaparken karşılaşacakları tüm süreçleri yönetebilecek, dış ticaret işlemleri konusunda gereken her şeyi yapabilecek seviyeye geleceklerdir.

 

06 - 07 - 08 Eylül 2019 / Cuma, Cts., Pz.  10.00 - 17.30 Kadıköy Fiyat: 1.300.-TL + KDV%8

 

Ödeme Şekli: Peşin Ödeme ve Bonus kredi kartına 2 taksit (vade farksız)

Devamını oku...

yönetici asistanlığı eğitimi

meb onaylı eğitimkosgeb eğitim desteği

Yönetici asistanlığı eğitimi ihtiyacı, yöneticilerin yetkin ve donanımlı asistanlarla çalışma talep ve zorunluluğundan kaynaklanmaktadır.

Bu nedenle üst düzey yönetici asistanı olmak, yönetimin fonksiyonlarını bilen ve gerektiği zaman yöneticinin denetleme yetkisi dışında yer alan tüm süreçlerde etkin rol alabilecek özelliklere sahip olmak demektir.

Yönetici asistanlığı kursu, yönetici asistanlığı pozisyonu için talep edilen, alanında tam profesyonel, donanımlı, iletişim yetenekleri gelişmiş uzman personel gereksinimine cevap verebilecek şekilde düzenlenmiştir.

Dolayısıyla meslek olarak üst düzey yönetici asistanlığı, iş dünyasındaki gelişmelere paralel olarak kolay sahip olunan bir statü olmaktan çıkmış ve stratejik açıdan oldukça önem arz eden bir konuma yükselmiştir.

Süre: 2 Gün - HAFTA SONU 31 Ağustos 2019 - 01 Eylül  2019/ 10.00 - 17.00 - Kadıköy Fiyat: 1.100.- TL + KDV %8 

 

Ödeme Şekli: Peşin Ödeme World ve Bonus kredi kartına 2 taksit (vade farksız)

MEB Onaylı Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi uygulamalı olarak gerçekleştirilmekte ve yöneticilerin ihtiyaç duyduğu kriterlerde yönetici sekreterliği pozisyonunu dolduracak kalitede personel yetiştirmektedir.

YÖNETİCİ ASİSTANI EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

Üst Düzey Yönetici Asistanı Kursu ile; katılımcıların Kurumsal İletişim Yetenekleri, Yazılı İletişim Teknikleri, Raporlama, Dosyalama Sistemleri, Zaman Yönetimi ve Planlaması, Karar Verme ve Problem Çözme Yeteneği, Beden Dili Uygulamaları, Protokol ve Görgü Kuralları, Seyahat Organizasyonu,Yabancı ve Yerli Misafirleri Ağırlama Teknikleri, Toplantılar Düzenleme Becerisi, İmaj ve İş Etiketi konularında bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ücrete dahil olanlar: Çay, kahve ikramları, eğitim dokümanları ve CD'ler.
Sertifika:
MEB onaylı sertifika ve Akademik Platform uzmanlık sertifikası verilecektir.

Devamını oku...

lojistik eğitimi

meb onaylı eğitimkosgeb eğitim desteği

Her geçen gün önemi daha da artan lojistik çalışmaları ve mal – hizmet sirkülasyonunu planlı olarak yürütebilmenin şartı olarak niteleyebileceğimiz tedarik zinciri yönetimi konularında sektörün talep ettiği seviyede uzman yetiştiren üst seviyeli Meb Onaylı Lojistik Eğitimi ile kariyerinizde önemli bir sıçrama olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Günümüzde yurt içi ve uluslararası ticaretin gerektirdiği dinamizm, hız, maliyet noktasında gereken rekabet gücü, verimlilik için teknolojinin ileri seviyede kullanım zorunluluğu gibi sebeplerden dolayı firmalar alanında uzmanlaşmış kadrolarla çalışmayı tercih etmektedirler.

Eğitim içeriğinin ana başlıkları,  Lojistik Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Stok ve Depo Yönetimi, Taşıma – Nakliye Yönetimi, Lojistik ve Tedarik Zinciri Alanında Bilişim Sistemleri Yönetimi ve Lojistik ve Tedarik Zinciri Alanında Risk Yönetimi konularından oluşmaktadır.

 

 21 - 22 Eylül 2019 10.00 - 17.30 - KADIKÖY Fiyat: 1.100.- TL + KDV %8

 

Ödeme Şekli: Peşin Ödeme ya da World ve Bonus kredi kartına 2 taksit (vade farksız)
Ücrete dahil olanlar, çay, kahve ikramlar ve eğitim dokümanları ve CD ler
Sertifika: Akademik Platform uzmanlık sertifikası verilecektir.
 

0216 372 16 52 / egitim@mebakademi.com

Devamını oku...