işçi çıkarma

2935 sayılı OHAL Yasasının 11. Maddesinde ‘İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek’ denilerek işçi çıkarmayla ilgili düzenleme yapılmıştır.

Maddede sayılanlar dışında kalan iş akdi fesih biçimi, işveren tarafından geçerli nedenle fesihtir.  İzne bağlamaktan kasıt ise, Valilikten izin almaktır.

Bu durumda işverenler, iş akdinin geçerli nedenle feshiyle işçi çıkarmak (toplu işten çıkarma dahil) için Olağanüstü Hal süresinin sonuna kadar bekleyeceklerdir. Ya da beklemek istemiyorlarsa, Valilikten izin alarak yapacaklardır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile