ikale söleşmesi

Sosyal güvenlik eğitiminde işlenen konular içinde yer alan iş sözleşmelerinden en fazla bilgi ihtiyacına sahip olduğumuz ikale sözleşmesi, daha önce yapılmış olan bir sözleşmenin, iki tarafın karşılıklı anlaşması ile ortadan kaldırılması, sona erdirilmesi için yeni bir sözleşme yapılmasıdır.

Mevzuatımız da düzenmiş bir sözleşme türü değildir. Dolayısıyla belli bir şekli yoktur. Taraflar özgür iradeleriyle serbestçe yapabilirler. Anlaşmazlık durumunda sorunların kolayca çözülebilmesi için yazılı yapılmalıdır.

İkale sözleşmesi ile işçi kendi isteği ve iradesiyle işten ayrıldığı için, işverenden ihbar – kıdem tazminatı talep edemez. Kötü niyet tazminatı davası veya işe iade davası da açamaz. İkale sözleşmesiyle işçi ile işverenin aralarında anlaşarak, işverenin işçiye ihbar – kıdem tazminatı ödemesi, birkaç aylık ücreti tutarında ilave ödeme yapmasına kararlaştırılabilir. Uygulama da en çok bu tür ikale sözleşmelerine rastlanmaktadır.

İkale sözleşmesinin geçerli olabilmesi için: iş sözleşmesini hangi taraflar yapmışsa ikale sözleşmesini de aynı tarafların yapmış olması, tarafların iradelerinin iş sözleşmesini sona erdirme konusunda birleşmiş olması, işverenin işçiye iyi niyetli davranmış olması, baskı yapmamış olması, onu yeterli ölçüde bilgilendirmiş olması, karar vermesi için zaman tanımış olması, işçinin herhangi bir zararının olmaması ve makul yararının olması gereklidir.

Şartlara uygun olarak yapılmış, geçerli bir ikale sözleşmesine karşı da işçi dava açamaz, açsa da mahkeme talebini reddeder.

Unutulmaması gerekenler, bu şartlara uygun düzenlenmemiş sözleşmeyle (örneğin, işçi yanlış bilgilendirilmiş, baskı altına alınmış veya sözleşmeyi imzalamakta makul bir yararı yoksa) ihbar ve kıdem tazminatı almadan iş akdi sona erdirilen işçi; işveren aleyhine işe iade veya kötü niyet tazminatı davası açabilir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile