insan kaynakları uzmanlarıKurumlar, İnsan Kaynakları birim çalışmalarını Üniversitelerin farklı lisans mezunu çalışanlardan alınan destekle yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Kaldı ki bu kişilerin asıl işi İnsan Kaynakları değildir. Uygulamaya baktığımızda insan kaynakları birim çalışanlarının asıl işlerinin yanı sıra ya da asıl mesleklerinin dışında bu görevi yürütmekte olduklarını görürüz. Birçok firmada bu görev İnsan Kaynakları eğitimi almış birebir çalışanlarla yapılmamaktadır ve bunun faturasını maalesef kurumlar ödemektedir.

Ülkemizde İnsan Kaynakları konusunda 2 yıllık meslek yüksek okulu seviyesinde eğitim vermekte olan kırka yakın üniversite bulunmaktadır. Ancak burada verilen eğitimlerin tamamen teknik eğitimler olması öğrencilerinin mezun olduktan sonra İnsan Kaynakları birimlerinde çalışmaya başlamasıyla bu işi hiç bilmiyor ve okumamış gibi tekrar öğrenmesi de, okullarda teknik eğitimle beraber pratik eğitimlerin de verilmesinin ne kadar gerekli olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 

Türkiye’de insan kaynakları yöneticilerinin eğitim durumlarıyla ilgili bilgi alınabilecek geniş bir araştırma verisi bulunmamakla beraber, uygulamalar araştırıldığında mühendislerin, üretim, imalat, mali işler çalışanları ya da kalite müdürlerinin insan kaynakları yöneticisi olabildiklerini görülmektedir. Bu araştırmaya göre, insan kaynakları bölümünde çalışanlar yetkinliklerini üniversite diplomasından daha çok dışarıdan alınan kurslar, seminerler veya daha sonra yapılan lisansüstü çalışmalarla geliştirmeye gayret gösterdikleri gözlemlenmiştir.

 

İnsan kaynakları uzmanlarıyla yapılan görüşmelere dayalı bir çalışmada, pek çok insan kaynakları uzmanının eğitimini çok değişik alanlardan almış oldukları, bir kısmının insan kaynakları ile ilgili sadece bazı sertifika programlarına katılmış oldukları dikkati çekmektedir. Önce insan kaynakları uzmanı ve sonra da insan kaynakları yöneticisi olabilmek için kısa süreli eğitimlerin yeterli olmadığı, daha kapsamlı bir eğitime ihtiyaç olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır.

İşte tamda burada mesleki ve kişisel gelişim eğitimi veren özel eğitim kurumları devreye girmektedir. Özel eğitim kurumları insan kaynakları kursu alanındaki açığı kapatmaya, hali hazırda çalışmakta olan ve uygulama eksiği olan çalışanlarına özel sektörde insan kaynakları bölümünde çalışmış olan eğitmenleriyle uygulamaya yönelik eğitimler vermektedir.