insan kaynakları yönetimi

İnsan kaynakları yönetimde yeni yaklaşımlar, Değişen İnsan Kaynakları Yönetimi

2025 yılına kadar insan kaynaklarını bekleyen değişiklik konusunda İK stratejistleri yaptıkları araştırmalar sonucu tahminlerde bulunmaktadırlar ve öngörülerine göre;

Global piyasalar ve çok kültürlü çalışanların beraberlikleri sonucu yetenekli iş gücünü işletmelerine çekmek için ulusal ve uluslararası şirketler yoğun bir rekabet ortamında yarışmaktadırlar bu duruma yetenekler için küresel savaş tanımı uygun düşmektedir.

İş kişisel yaşam dengesi Y kuşağı ile farklı bir boyut yaşamaktadır,

Daha az iş daha fazla özel yaşam arzusu beraberinde “eğlenceyi iş ortamıma taşı” kavramını ortaya çıkarmıştır. Gary Kurshner’e göre 1980 sonrasında doğan Y kuşağı iş hayatını belirlemeye başladı bireyi daha fazla sorgulayan ve çıkarlarını işletme çıkarları ile örtüştürmeye çalışan bir bakış açıları olması işverenleri çalışma ortamlarını yeniden tasarlamayı zorunlu hale getirmektedir.

Bu nedenle başarılı bir işletme olmak için eğlenceli bir iş ortamı yaratma konusunu artık ciddiye almamız gerektiğidir. (Alan Weber)

Çalışanlar uzun saatlerini ofiste geçirmek yerine yaşamaya daha fazla zaman ayırmak istiyorlar bu esnek ve mobil çalışma koşullarının gelişmesine neden oluyor.

 

Elektronik ortam ve sosyal ağlar, hem bu ortamı  iş için kullanmalarını ve pratik iş yapış şekillerini tetikliyor hem de sosyalleşmelerini geliştirerek konsantrasyon ve çalışma isteklerini azaltıyor

Özellikle sosyalleşmeyi işletme içinde gerçekleştirme olanakları yaratmak, genç çalışanın işte zaman geçirme isteğini ve kurumsal aidiyet duygusunu geliştiriyor.

Katharina Heuer’e göre 2025 yılına kadar çalışan nüfusunun dörtte üçü mobil ve yarı zamanlı çalışma ortamına geçecek.

Çalışanların küresel yapıda olması; farklı dil, kültür ve bakış açısına sahip demografik özellikleri homojen olmayan yeteneklerin işletmeye çekilmesi ve yönetilmesi konusunda insan kaynaklarının stratejileri ve fonksiyonlarını gelişecek.

Tüm bu gelişimlerin ışığında güncel insan kaynakları yönetimi stratejilerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz,

- Mutlu çalışan yönetimi

- Marka işveren olmak

- İK nın sosyal medya becerilerinin geliştirilmesi

- Özellikle tablet ve akıllı telefonların yaygın kullanımı sonrası eğitimde elektronik ortam kullanmak; uzaktan eğitim ve özellikle webinar sistemlerden giderek daha fazla yararlanmak.