Finans Yönetimi Sermaye Artırımı Yapmayıp Münfesih Durumuna Düşen Şirketler

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, sermayelerini 14 Şubat 2014'e kadar artırmadıkları için münfesih duruma düşen şirketlere, durumlarını gözden geçirmeleri için 2 ay süre tanınacağını, tebligat yapılarak faaliyete devam etmek isteyip istemediklerinin sorulacağını açıkladı.

Bakan Yazıcı, söz konusu ihtar kapsamında, şirketlerden faaliyetlerine devam etmek isteyenlerin 2 ay içinde münfesih olma nedenlerini ortadan kaldıran işlemlerini yaparak ispat edici belgelerini müdürlüğe iletmeleri veya tasfiye memuruna bildirmeleri gerektiğini ifade etti. Yazıcı, ayrıca, bu işlemleri yapmayan şirketlerin belirlenen sürenin sonunda ticaret sicili kayıtlarından unvanlarının silineceği ve şirkete ait mal varlığının unvana ilişkin kayıtın silindiği tarihten itibaren 10 yıl sonra hazineye intikal edeceği bilgisini verdi.