insan kaynakları yönetimiİş dünyasının son dönemde ne kadar değiştiğinin farkında olan İnsan Kaynakları Yönetimi profesyonellerinin ortak yaklaşımı 2014 bu değişimin her alanda kendini göstereceği özellikle dijital İK  daha hızlı değişecek. Dolayısı ile iş ve şirket politikaları yanı sıra İK yönetiminin de dijitale ortama taşınması kaçınılmaz.

Dünyanın en önemli 5 markasının 3 markası 20 yıl içinde ortaya çıkan marka olması ve özellikle alanının dijital ve elektronik ağlar ile ilişkili ürünler olması bu çok önemli değişikliğin de nedenleri arasında yer almaktadır. 2014 ve sonrasında yeni kurulmuş ve çağdaş İK anlayışına sahip firmalar büyürken,  çok büyük ve değişime ayak uyduramayan firmalar küçülecek hatta kapanacak

Bu şirketlerin çoğunluğu ağ/web üzerinde iş yapan şirketlerden oluşurken bir kısmı da şu anda kickstarter olan minik şirket ve girişimcilerden oluşacak.

Eski ve kalıcı olabilecek işletmelerde en önemli yaklaşım  2.0 yaklaşımı. Bu yaklaşımda,  piyasa kurallarını belirleyecek firmalarda eskinin güçlü yanları kullanılacak ve üzerine yeni yapı inşa edilecek. Eskiyi tamamen yok saymayacak, yeniyi ise reddetmeyecek bir yaklaşım en iyi yaklaşım olacak. Bu yaklaşıma Katalizör yaklaşım da diyebiliriz. İş dünyası en çok bu tarzda kişilere ihtiyaç duyacak 2014 yılında. Çünkü geleneksel yönetim ile yeni yönetim arasında uyumu sadece Katalizörler sağlayabilir. Bu şekilde liderlere sahip şirketler 2014 yılında yaşamlarını sürdürecek ve başarıya daha yakın olacaklar.