Eğitmen Adnan DUYGUN, MEB AKADEMİ tarafından hazırlanan eğiticinin eğitimi programının içeriğini anlatıyor.

Eğiticinin eğitiminde öncelikle eğitim yöntemlerine değinilmektedir. Bir eğitim esnasında insanların konuları karşı tarafa aktarırken hangi teknikleri kullanmaları gerektiği ve hangi tekniklerden yararlanmaları gerektiği, ayrıca bu tekniklerin hangi şartlarda kullanılacağı noktasında gerekli bilgiler katılımcılara iletilmektedir.

Bir diğer nokta eğitim ihtiyaç analizinin net bir şekilde ortaya konması, bunun düzgün yapılmadığında karşımıza çıkabilecek sıkıntıların neler olabileceği, uygulamada nelerin kullanılabileceği noktasında bilgi ve dokümanlar sunulmaktadır.

Bir diğer husus olan eğitimin tasarlanması ve görsele dökülmesi noktası da eğitimde önemli bir yer tutmaktadır.

Eğitimin en önemli noktalarından bir tanesi olarak da bizim, eğitmenin sahne performansı dediğimiz, eğitmenin katılımcılara gereken enerjiyi ve coşkuyu aktarabilmesini sağlayan sahne becerilerini sergileyebilmelerini sağlayan bilgi birikimini sıralayabiliriz.

Eğitime özellikle iş yeri hekimlerinin ve sağlık personelinin, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının, şirketleri içinde eğitim vermek veya sunum kabiliyetlerini geliştirmek isteyenlerin, hatta üst düzey yöneticilerin rağbet gösterdiğini söyleyebiliriz.