İlk Yardım Eğitimi

Eğitim Süresi: 40 Saat

Sertifika: Sağlık Bakanlığı Onaylı İlk Yardım Eğitici Eğitimi Sertifikası

Yasal Dayanak;

Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu İlk Yardım Yönetmeliği'nde belirttiği üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan kurumların düzenlediği, 11 Nisan 1928 tarih ve 1219 sayılı tababet Şuabatı San’atlarının tarzı icrasına dair kanuna göre, sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları sınıfına giren kişilerin eğitim sonunda İlkyardım eğitmeni olmaya hak kazandığı eğitim programıdır.

Eğitimler 3 gün Temel İlkyardım Eğitimi 2 gün Eğitim Becerileri dersi olmak üzere toplam 5 gün 40 saat olarak verilir.

Eğitime katılım mecburidir. Tıp doktorları 1 gün Temel İlkyardım 2 gün Eğitim Becerileri dersine katılarak tamamlayabilirler. Bu eğitimin sonunda hem teorik hem pratik olarak yapılacak sınavlarda başarılı olanlara, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "İlkyardım Eğitmeni Sertifikası" düzenlenir.

Başarısız olan kursiyerlere 1 sınav hakkı daha verilir.

İlk Yardım Eğitimci Eğitimlerine en az 5, en fazla 7 kişilik gruplar halinde planlanmaktadır.

 

1.GRUP

Süre: 5 Gün  Kadıköy  (17 Ağustos 2017  - 21 Ağustos 2017 / 09.00 - 17.00 ) Fiyat:   1.300,00 TL + KDV

 

2.GRUP

Süre: 5 Gün  Kadıköy  (21 Ağustos 2017  - 25 Ağustos 2017 / 09.00 - 17.00 ) Fiyat:   1.300,00 TL + KDV

 World ve Bonus özellikli kartlarda vade farkı dahil 1400.TL + KDV %8  dir. 6 eşit taksitli ödemede, aylık ödeme 252.- TL dir.

 

ilk yardım eğitimi

Kimler Katılabilir?

Bu eğitime, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini katılabilir.

 

Sertifikanın Kullanılacağı İş Alanları

– Eğitim Merkezlerinde İlkyardım Eğitmenliği Yapabilirsiniz.

– Sürücü Kurslarında ilkyardım Eğitmeni Olabilir (Ön lisans ve lisans mezunları için geçerlidir.)

– İlk yardım Eğitim Merkezi Açabilirsiniz.

 

Bu eğitim Akademik Platform ve Aktuel Eğitim Hizmetleri işbirliği kapsamında gerçekleşmektedir.

Eğitim Yeri: Akademik Platform Kadıköy derslikleri ve Kozyatağı Aktuel Eğitim derslikleridir.

 

ilk yardım eğitimi

Kurs İçeriği;

Kurs Programı ve Eğitim Materyallerinin Tanıtımı

Genel İlkyardım Bilgileri

Olay Yerinin Değerlendirilmesi Ve Olay Yerinde Yapılması Gerekenler

Hasta/ Yaralının Değerlendirilmesi (1. 2. Değerlendirme)

İlkyardımcının Bilmesi Gereken Ve Vücudu Oluşturan Sistemler

Temel Yaşam Desteği Uygulamaları

Hava Yolu Tıkanıklığı Ve İlkyardım Uygulamaları

Kanamalar Ve Şokta İlkyardım Uygulamaları

Yaralanmalar Ve İlkyardım Uygulamaları

Yanma, Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım

Kırık, çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım Uygulamaları

Bilinç Bozukluklarında İlkyardım

Zehirlenmelerde ve Hayvan Isırmaları Ve Sokmalarında İlkyardım Uygulamaları

Gözde, Burunda ve Kulakta Yabancı Cisim Ve İlkyardım Uygulamaları

Boğulmalarda İlkyardım Uygulamaları

Hasta Taşıma Teknikleri

İletişim Becerisi

Klinik Eğitime Yaklaşım

Yetişkin Eğitimi

Olumlu Eğitim Atmosferi

Görsel İşitsel Araçları Hazırlama Ve Kullanma

Yeterliliğe Dayalı Değerlendirme Araçlarını Kullanma (Öğrenim Ve Performans Değerlendirme Rehberlerini Kullanma)

Sunum Becerisi

Sunum Konularının Tespiti ve Sunum Çalışmaları

Küçük Grup Çalışması

Gösterim (Demonstrasyon ) Becerisi

Eğitimde Yetiştiricilik (Koçluk)

Temel İlkyardım Uygulamaları Tekrarı (Koçluk Becerisi)

Eğitim Becerileri Kurs Sonrası Test

Sunum Çalışmaları (Demonstrasyon Becerisi)

Kurs Programının Değerlendirilmesi Ve Kapanış.