maliyet muhasebesi

 

meb onaylı eğitimkosgeb eğitim desteği

Maliyet Muhasebesi Eğitimi, sektörün yukarıda bahsedilen konularda ihtiyaç duyduğu uzman personelin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, alanında uzman akademisyenler tarafından uygulamalı olarak verilmektedir.

Aşağıda detaylarını bulacağınız, geniş bir kapsama sahip olan maliyet muhasebesi eğitimi sonunda alacağınız Meb Onaylı Uzmanlık Sertifikası ile sektörde hak ettiğiniz yere daha emin adımlarla yürüyeceksiniz.

01 -02 Aralık 2018 / 10.00 - 17.30 Fiyat: 1200.- TL+ KDV%8

 

Ödeme Şekli: Peşin Ödeme World ve Bonus kredi kartına 2 taksit (vade farksız)
Ücrete dahil olanlar: çay, kahve ikramları, eğitim dokümanları ve CD'ler.
Sertifika: 
MEB onaylı ve Akademik Platform uzmanlık sertifikası verilecektir.

  

MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİM İÇERİĞİ
Maliyet Muhasebesine Giriş
-Genel muhasebe ile farkları ve  ilişkiler
-Maliyet giderlerinin sınıflandırılması ve maliyet unsurları
 
Tek Düzen Maliyet Muhasebesi Sisteminde Sipariş ve Safha Maliyet Sisteminin Uygulaması
-Tek düzen muhasebe türlerinin tanımı ve uygulaması
-Türkiye’deki tekdüzen maliyet muhasebesi sisteminde sipariş maliyeti uygulaması
-Safha maliyetini kullanan örnek bir işletmede tekdüzen maliyet sistemi uygulaması
 
Maliyetlerin Akışı ve Maliyet Muhasebesi Sistemleri
-Üretim işletmelerinde maliyetlerin akışı  
-Maliyet muhasebesi  sistemleri
 
Direkt Hammadde Giderleri
-Direkt ve endirekt satın alınmasından tüketimine kadar ki aşamalar
-Üretimden ambara iade
 
İşçilik Giderleri
-İşçilik gideri kavramı ve türleri
-İşçilik miktarının belirlenmesi
-Ücret sistemleri
-Boşa geçen zaman karşılığı ücretler ve muhasebeleştirilmesi
-Fazla çalışma ücretinin saptanması ve muhasebeleştirilmesi
-Kıdem tazminatı maliyet ilişkisi
-Parça başı ücret
-Verimlilik primleri
 
Genel imalat giderleri
-Genel imalat giderlerinin tanımı türleri ve özellikleri
-Genel imalat giderlerinin mamuller ve gider yerleri açısından farklılıkları
 
Sipariş Maliyeti Sisteminde Mamul Maliyetinin Saptanması
-Sipariş Maliyeti Sisteminin tanımı 
-Sipariş Maliyeti Sisteminin yarar ve sakıncaları
-Mamul maliyetlerinin Sipariş Maliyeti Sistemine göre saptanması
-Genel imalat giderlerinin mamullere (siparişlere) yüklenmesi
-Uygulama
 
Safha Maliyet Sisteminde Mamul Maliyetinin Saptanması
Mamül maliyetlerinin saptanması
Safha maliyeti sisteminde muhasebe kayıtları
 
Safha Maliyeti Sisteminde Genel İmalat Giderlerinin Saptanması
Gider merkezleri
Genel imalat giderlerinin işlem ve hizmet gider merkezlerinde toplanması
Genel imalat giderlerinin dağıtımında tahmini yükleme oranlarının kullanılması
 
Safha Maliyeti Sisteminde Üretim Merkezinde Toplanan Üretim Giderlerinin Mamüllerine Yüklenmesi
-Tek safhalı
-Çok safhalı
 
Safha Maliyeti Sisteminde Safhalarda Değişik Tür Mamüllerin Birarada Üretilmesinde Mamul Maliyetlerinin Saptanması ve Muhasebeleştirilmesi
-Safhalarda birden fazla ürünün birlikte üretilmesi
-İlk safhada üretilen üründen sonraki safhalarda birden fazla ürün üretilmesi durumunda maliyetlerin hesaplanması
-Safhalarda üretilen birden fazla ürünün birbirlerinden ayrılmaması durumunda maliyetlerin hesaplanması
-Uygulama 
 
Standart Maliyet sistemi ve işleyişi
-Standart maliyet sisteminin kurulması
-Standart maliyet sapmalarının analizi
-Standart maliyet sisteminde kayıt ve raporlama
 
Genel imalat giderlerinin dağıtımında ve yüklenmesinde tahmini yükleme oranlarının kullanılması
-Genel imalat giderlerinin tahmini yükleme oranlarının hesaplama nedenleri
-İşletmede tek bir genel imalat gideri yükleme oranı kullanılmasında tahmini yükleme oranının saptanması
-İşletmede gider merkezlerinin ayrılması durumunda genel imalat giderinin tahmini yükleme oranlarının saptanması
 
Direk Maliyet Yöntemi
-Direkt maliyet yönteminin özellikleri
-Direkt maliyet yönteminde kayıt sistemi
-Direkt maliyet ve tam maliyet yönteminin karşılaştırılması
 
Kusurlu (bozuk) mamullerin ve firelerin maliyetinin saptanması ve muhasebeleştirilmesi 
-Kusurlu (bozuk) mamullerin maliyetinin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi 
-Firelerin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
 
Yan ve birleşik mamullerin maliyetinin saptanması ve muhasebeleştirilmesi
-Yan mamul maliyetinin hesaplanması
-Birleşik  mamul maliyetinin hesaplanması
 
Maliyetlerin vergi denetimi
-Maliyetlerin vergi denetiminin kapsamı
-Maliyetlerin vergi usul kanunu yönünden denetimi
-Maliyetlerin kurumlar vergisi yönünden denetimi
 

Ödeme Şekli: Peşin Ödeme ya da World ve Bonus kredi kartına 2 taksit (vade farksız)
Ücrete dahil olanlar, çay, kahve ikramlar ve eğitim dokümanları ve CD ler
Sertifika; MEB onaylı ve Akademik Platform uzmanlık sertifikası verilecektir.