genel muhasebe eğitimi

Genel muhasebe uzmanlık eğitimi sektörün ihtiyaç duyduğu seviyede donanımlı muhasebe uzmanı yetiştirmeyi amaç edinen bir programdır.

İşletmeler için hayati öneme sahip olan muhasebe yönetiminin mevzuata uygun ve işletmenin hedeflerine hizmet eder mahiyette olması gerektiği gerçeğinden hareketle, hazırlanan eğitimin kapsamı geniş tutulmuştur.

Temel muhasebe ilkelerinden bilanço ve gelir tablosuna, kayıt araçları ve defterlerden tüm muhasebe süreçlerine, tek düzen hesap planı uygulamalarından banka işlemlerine, envanter işlemlerinden dönem sonu işlemlerine kadar gereken tüm bilgiler detaylı ve uygulamalı olarak sunulmaktadır.

Meb Onaylı Genel Muhasebe Eğitimi, sektörde aranan bir uzman olmak isteyen herkese uygun olarak hazırlanmış olup, uzman mali müşavirler ve seçkin akademisyenler tarafından verilmektedir.

Süre: 6 Gün (27 Mayıs  2017 - 11 Haziran 2017 15.00 - 20.00)  Fiyat: 950,00 TL + KDV Kadıköy  

Ödeme Şekli: Peşin Ödeme World ve Bonus kredi kartına 4 taksit (vade farksız)
Ücrete dahil olanlar: 
çay, kahve ikramları, eğitim dokümanları ve CD'ler.
Sertifika: 
MEB onaylı ve Akademik Platform uzmanlık sertifikası verilecektir.

 

GENEL MUHASEBE UZMANLIĞI EĞİTİMİNİ İÇERİĞİ

İşletme ve Muhasebesi

İşletme ile ilgili genel bilgiler

Muhasebe ile ilgili genel bilgiler

Bilanço ve Gelir Tablosu

Genel bilgiler

Bilanço

Mali nitelikteki işlemler

Mali nitelikteki işlemlerin sayısal örneklerle bilanço üzerinde izlenmesi

Gelir tablosunun tanımı ve nitelikleri

Gelir tablosunun bölümleri ve nitelikleri

Mali Tablolar İçin Bilgi Toplamada Hesaplar

Hesaplara ilişkin terimler

Bilanço hesaplarının işleyişi

Hesaplar ve bilanço arasındaki ilişkiler

Sermayedeki değişimlerin gelir ve gider hesaplarında izlenmesi

Hesapların çalışmalarına ilişkin kurallar

Hesapların bölünmesi ve hesap planı

Muhasebe Kayıt Araçları

Yevmiye defteri

Büyük defter

Yardımcı defter, yardımcı hesaplar

Mizan

İspat edici belgeler

Ticari defterler ve kayıt düzenine ilişkin ek bilgiler

Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

Muhasebenin temel kavramları

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri

Muhasebe Süreci

Muhasebe sürecindeki işlemler

Muhasebe işlemlerine sayısal bir örnek

Mal Alım Satım İşlemlerinin Devamlı Envanter Yöntemine Göre Kaydeedilmesi

Devamlı envanter yönteminin işleyişi

Devamlı envanter yönteminde muhasebe kayıtları

Maliyet oluşum yöntemi

Tek Düzen Hesap Planı ve Uygulamaları

Kasa Bankalar ve Hisse Senedi Tahvil Senetleri

Kasa bankalar

Hisse senetleri ve tahviller

Alacaklar

Alacakların sınıflandırılması

Açtırılan akreditifler

Senet İşlemleri

Senet işlemlerinin muhasebeleştirilmesi

Alacak senetleri niteliğindeki hatır senetleri

Yardımcı defter kayıtları

Sabit Varlıklar

Sabit varlıkların tanımı ve bölümlenmesi

Maddi sabit varlıklar

Maddi olmayan sabit varlıklar

Banka Kredileri

Kredi işlemleriyle ilgili genel bilgiler

Nakit kredileri ve muhasebeleştirilmesi

Kefalet kredileri –Teminat mektupları

Borçlar

Senetsiz borçlar

Senetli borçlar

Tahvilli borçlar

Gider ve Gelir İşlemleri

Gider türleri ve muhasebeleştirilmesi

Gelir türleri ve muhasebeleştirilmesi

Ücret Bordrosu

Ücret kavramı

Ücret ve eklentilerin nitelikleri

Ücret ve eklentilerin gelir vergisi karşısındaki durumu

Ücret ve eklentilerin sosyal sigortalar kanunu karşısındaki durumu

Ücret ve eklentilerin damga vergisi karşısındaki durumu

Ücret ve eklentilerden yapılacak kesintilerin ve ele geçecek miktarın hesaplanması

Ücret bordrosu

Envanter İşlemleri

Envanterle ilgili kavramlar

Envanter işlemlerinin gerekliliği

Envanter işlemlerinin kapsamı

Gelir ve Gider Kontrolü,  Dönem Sonu İşlemleri

Giderle ilgili dönem sonu işlemleri

Gelirle ilgili dönem sonu işlemleri

Sonuç hesaplarının kapatılması ve Kar-Zarar hesabı

Hesapların Kapatılması ve Dönem Sonu Mali Tabloların Düzenlenmesi

Kullanılan hesapların bir hesap planı içinde bütünleştirilmesi

Mali tabloların düzenlenmesi

Hesapların kapatılması

Uygulama

Ödeme Şekli: Peşin Ödeme ya da World ve Bonus kredi kartına 4 taksit (vade farksız)
Ücrete dahil olanlar, çay, kahve ikramlar ve eğitim dokümanları ve CD ler
Sertifika; MEB onaylı ve Akademik Platform uzmanlık sertifikası verilecektir.
 

0216 372 16 52 / egitim@mebakademi.com

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile