eğiticinin eğitimi

45 saat süreli MEB onaylı eğiticinin eğitimi sertifika programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı bir eğitmen olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak amacına yönelik bir eğitim programıdır. Eğitimci özgüvenli, sunum tekniklerine vakıf ve interaktif iletişim becerisi yüksek olması gerekmektedir.

Eğitim verirken  teknik yetkinlik tek başına hiçbir anlam ifade etmez özellikle etkili sunum ve bilgi transferinde yetersiz kalarak çok iyi bildiğimiz konuları bile öğretmekte yetersiz kalırız. Eğitimde sağ duyulu eğitimci olmak, zor katılımcıyı kazanmak ve motive etmek tekniklerine sahip olmak, sahne duruşu  ve başarılı  sunum hazırlığı MEB onaylı eğiticinin eğitiminde katılımcılarla paylaşılan konuların başında gelmektedir.

Eğitim 45 saat süreli MEB sertifikası kapsamındadır ve koordinatörlüğü Sn. Melek Yeşilli tarafından gerçekleştirilmektedir.

MEB onaylı eğitici eğitimi sertifika programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı bir eğitmen olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak amacına yönelik bir eğitim programıdır.

Eğiticinin Eğitimi Programına Kimler Katılmalı? 

Bu eğitim özel kurumlarda eğitmen olarak yetişen insan kaynakları çalışanları, serbest eğitmenler ve  kamu birim ve kamu kurslarında eğitmenlik yapmak isteyenler katılabilir, ayrıca zorunlu sertifika olarak yangın eğitimi verecekler, iş güvenlik uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından da aşağıda yer alan yönetmelik gereği eğitici eğitimi belgesini alınması zorunludur.

Süre: 6 Gün  - 27 Ocak 2018- 11 Şubat 2018 KADIKÖY Fiyat: 950,00 TL + KDV %8Ödeme Şekli: Peşin, World ve Bonus kredi kartına 4 taksit (vade farksız)

insan kaynakları eğitimi

İşletme başarısında en önemli faktör olan insan kaynakları yönetimi günümüzde büyük önem kazandığından; modern işletme anlayışının gerektirdiği süreçleri oluşturabilmek, doğru planlama yapabilmek ve süreçleri yönetebilmek için uzman sektör profesyonellerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu sebeple uzmanların ve insan kaynakları uzmanı olmak isteyenlerin bu bilinç ile profesyonel bir insan kaynakları eğitimi alarak gereken güncel bilgilere sahip olmaları ve yetkinliklerini geliştirmeleri zorunludur.

MEB İnsan Kaynakları uzmanlık eğitimimiz, bu alanda çalışanlara ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenlere, gerekli tüm yetkinlikler ile güncel yaklaşımları teori ve uygulamalar yoluyla kazandırmayı amaçlamaktadır.

03 Şubat 2018 - 25 Şubat 2018 / Cumartesi - Pazar - Kadıköy Fiyat:1.050,00 TL+KDV %8 

 

 

finans eğitimi

İşletmeler için finansal yönetim kritik başarı faktörüdür. Finansal kaynakları iyi yönetilmeyen işletmeler kısa sürede varlıklarını yitirirler.

Günümüzde küresel rekabetin yarattığı piyasa koşullarında finansal kaynaklarını en iyi yöneten işletmelerin başarılı işletmeler olduğu gerçeği tüm iş profesyonelleri tarafından kabul görmektedir. Değişen ekonomilerde işletme sermayesi yönetimi ve risk kontrolünün önemi gün geçtikçe artan finansal konular içinde yer alıyor. İşletmeler için tüm finansal yapının sağlıklı gelişmesi ve finansal dengenin korunması için bu alanda yetişmiş iş gücü ihtiyacı her dönem artmaktadır. Finans Yönetimi Uzmanlık Programı konusunda uzman akademisyenler ve sektörün uzmanları tarafından bu amaca hizmet eden detay ve uygulamalarla hem firma personelleri hem de bireysel kariyerlerini geliştirmek isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor. Uygulamalı Finans Eğitimi bu ihtiyaca cevap verebilecek şekilde tasarlanmış ve planlanmıştır.

Süre: 6 Gün - 3 HAFTA SONU (27 Ocak 2018 - 11 Şubat 2018 / 15.00 - 19.00) Kadıköy Fiyat:1.050,00 TL + KDV %8

 

Günümüzde işverenlerin özellikle istihdam ettiği İnsan Kaynaklarında Sosyal Güvenlik Uzmanı yetiştirme ve geliştirme amacı ile sosyal güvenlik bilgilerinin çağdaş ve güncel içerikle katılımcılara kazandırmayı amaç edinmiş uzmanlık eğitiminde eğitim içeriğini hazırlayan ve dersi yöneten eğitmenlerimiz;  konusunda uzman,  çalışma bakanlığında çalışan ya da emekli  bölge müdürü, iş müfettişi ve sosyal güvenlik konusunda danışmanlık yapan mali müşavirlerdir.

İş Hukuku Uygulamalarını da kapsayan, Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları uygulamalarının en önemli görevi personel özlük haklarını ve yasalara uygun işe alım, çalıştırma ve işten ayrılma süreçlerini planlamaktır. Sosyal Güvenlik Uygulamaları konusunda  yetersiz eğitime sahip personelin yanlış işlem yapmaları firmalara çok büyük maddi problemlere sebep olmaktadır.  Eğitim bu bilinçle güncel mevzuat ve uygulamaları ağırlıklı anlatan bir içeriğe sahiptir.

MEB Onaylı  Personel Özlük İşleri ve Sosyal Güvenlik Eğitimi; İş Hukuku, Bordro İşlemleri, Özlük İşleri, Sosyal Güvenlik Yasası'na uygun işlem yapma, Ücret Yönetimi, Tazminatlar, İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarında yetkinliklerini olması gereken seviyeye ulaşmış, firmaların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli personel gelişimini sağlamaktadır.

 

17 Şubat  2018 - 25 Şubat 2018  / Cumartesi - Pazar - Kadıköy Fiyat: 950,00 TL + KDV %8

 

dış ticaret eğitimi

26-27-28 Ocak 2018 - 10.00 - 17.30 Kadıköy Fiyat: 1.150.00 TL + KDV%8

 

Ödeme Şekli: Peşin Ödeme ve Bonus kredi kartına 4 taksit (vade farksız)

  

Küresel pazarlarda yürütülen rekabette en önemli faktör yetişmiş dış ticaret uzmanlardır. Bu sebeple dış ticaretin, dolayısı ile de dış ticaret eğitiminin ülke ekonomilerinde önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu amaçla var olan ve yeni kurulan firmalarda, dış ticaret mevzuat ve uygulamaları konusunda bilgili uzman personel ihtiyacı artmaktadır.

Firmaların  ve bireylerin dış ticaret girişimlerinde uluslararası ticarette rekabet şanslarının gelişmesi için dış ticaret yapılacak ülkelerin ticaret mevzuatını, mevcut potansiyellerini araştırmayı bilmek, uluslararası finansman olanaklarını, ihracat bedellerinin tahsili, gümrük, lojistik ve sigorta mevzuatı, bankacılık işlemleri, dış ticarette satış ve temsilcilik sözleşmeleri, fuar ve tanıtım stratejileri ve e-dış ticareti bilmeyi gerektiriyor. Dolayısı ile dış ticaret eğitim içeriğine bakarak eğitim tercihi yaparken detay ve güncel bilgi büyük önem taşımaktadır.

MEB Onaylı Dış Ticaret Uzmanlık Eğitiminin amacı; yöneticilere, uzmanlaşmak isteyen personele ve bu alanda çalışmak isteyen girişimcilere güncel, uygulanabilir bilgi ve yetkinlikler kazandırmaktır.

Eğitimin her aşamasındaki uygulama çalışmaları ile ihracat ya da ithalat işlemlerini yapabilecek seviyeye gelen katılımcılar, eğitimin sonunda; ihracat ve ithalat yaparken karşılaşacakları tüm süreçleri yönetebilecek, dış ticaret işlemleri konusunda gereken her şeyi yapabilecek seviyeye geleceklerdir.

 

Rekabetçi Global piyasa koşullarında bir yöneticinin en önemli başarı koşulu yetkin ve donanımlı asistanlarla çalışmaktır. Bu nedenle Üst Düzey Yönetici Asistanı, sekreterlik bilgisi ötesinde yönetimin fonksiyonlarını bilen ve gerektiği zaman yöneticinin denetleme yetkisi dışında yer alan tüm süreçlerde etkin rol alabilecek özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Bu gelişmelere paralel olarak Yöneticiler ve Firma sahipleri yönetici asistanlığı pozisyonu için alanında tam profesyonel, donanımlı, iletişim yetenekleri gelişmiş uzman personele ihtiyaç duymakta ve arayışlarını bu vasıflar üzerinden gerçekleştirmektedirler.

Bu nedenle meslek olarak Üst Düzey Yönetici Asistanlığı iş dünyasındaki gelişmelere paralel olarak kolay sahip olunan bir statü olmaktan çıkmış ve stratejik açıdan oldukça önem arz eden bir konuma yükselmiştir.

Süre:2 Gün - HAFTA SONU 27-28 Ocak 2018 / 10.00 - 17.00 - Kadıköy Fiyat: 850,00 TL + KDV %8 

Ödeme Şekli: Peşin Ödeme World ve Bonus kredi kartına 4 taksit (vade farksız)

MEB Onaylı Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi uygulamalı olarak gerçekleştirilmekte ve yöneticilerin ihtiyaç duyduğu kriterlerde yönetici asistanı yetiştirmektedir

EĞİTİMİN AMAÇLARI

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Uzmanlık Eğitiminde; katılımcıların Kurumsal İletişim Yetenekleri, Yazılı İletişim Teknikleri, Raporlama, Dosyalama Sistemleri, Zaman Yönetimi ve Planlaması, Karar Verme ve Problem Çözme Yeteneği, Beden Dili Uygulamaları, Protokol ve Görgü Kuralları, Seyahat Organizasyonu,Yabancı ve Yerli Misafirleri Ağırlama Teknikleri, Toplantılar Düzenleme Becerisi, İmaj ve İş Etiketi konularında bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ücrete dahil olanlar: Çay, kahve ikramları, eğitim dokümanları ve CD'ler.
Sertifika:
MEB onaylı ve Akademik Platform uzmanlık sertifikası verilecektir.

halkla ilişkiler eğitimi

Günümüzde firmaların başarılarına en çok etki eden faktörlerin başında ticari ilişkilerinde ve müşteri ilişkilerinde etkinlik gelmektedir. Bu etkinliğin sağlanması amacıyla hazırlanan Meb Onaylı halkla ilişkiler eğitimi, katılımcıların uygulamalı olarak temel kavramlar, yararlanılan yöntemler ve araçlar, satış ve pazarlama, etkili konuşma, beden dili, etkili sunum teknikleri, halkla ilişkiler bütçesinin planlanması..vb  tüm konularda istenilen uzmanlık seviyesini elde etmelerini sağlamaktadır.

Halkla ilişkiler kursu  kapsamına giren diğer konulardan da kısaca bahsedecek olursak; öncelikle psikolojik temeller,  yönetim ve organizasyon, müşteri odaklılık ve müşteriyi tanıma, sözlü ve yazılı iletişim,  kampanyalar şeklinde sayabiliriz.

Eğitim katılımcıların kurum içi ve kurum dışı iletişim ve ikna yeteneklerinin daha da gelişmesi, beden dilinin ve sözel iletişimin daha doğru ve bilinçli kullanılması, insan psikolojisini tanıma ve anlama, toplantı, konferans ya da sunum düzenleme konularında pratik becerilerinin gelişmesi gibi pek çok kazanımlar elde etmelerine de önemli katkılar sağlayacaktır.

Alanlarında uzman eğitmenler tarafından sunulan eğitimin sonunda katılımcılara Meb Onaylı Halkla ilişkiler Uzmanlık Sertifikası verilmektedir.

Kadıköy Fiyat: 850,00 TL + KDV %8