MEB ONAYLI DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ

MEB ONAYLI İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ

MEB ONAYLI FİNANS UZMANLIĞI EĞİTİMİ

MEB ONAYLI ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİ

MEB ONAYLI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI EĞİTİMİ

MEB ONAYLI EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Loading...

MEB ONAYLI İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ

MEB ONAYLI İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ

Günümüzde, işletme başarısında en önemli faktör olan insan kaynakları yönetimi büyük önem kazanmıştır. Modern işletme anlayışının gerektirdiği süreçleri oluştururken, insan kaynaklarını doğru planlayabilmek ve yönetebilmek için konusunda uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple uzmanların ve insan kaynakları uzmanı olmak isteyenlerin bu bilinç ile güncel bilgilere sahip olmaları ve yetkinliklerini geliştirmeleri zorunludur. Meb İnsan...

MEB ONAYLI EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

MEB ONAYLI EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

45 Saat Süreli MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı bir eğitmen olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak amacına yönelik bir eğitim programıdır. Eğitimci özgüvenli, sunum tekniklerine vakıf ve interaktif iletişim becerisi yüksek olması gerekmektedir. Eğitim verirken  teknik...

MEB ONAYLI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI EĞİTİMİ

MEB ONAYLI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI EĞİTİMİ

(PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ, İŞ HUKUKU UYGULAMALARI UZMANLIK EĞİTİMİ) Günümüzde işverenlerin özellikle istihdam ettiği İnsan Kaynaklarında Sosyal Güvenlik Uzmanı yetiştirme ve geliştirme amacı ile sosyal güvenlik bilgilerinin çağdaş ve güncel içerikle katılımcılara kazandırmayı amaç edinmiş uzmanlık eğitiminde eğitim içeriğini hazırlayan ve dersi yöneten eğitmenlerimiz;  konusunda uzman,  çalışma bakanlığında çalışan ya da emekli ...

MEB ONAYLI FİNANS UZMANLIĞI EĞİTİMİ

MEB ONAYLI FİNANS UZMANLIĞI EĞİTİMİ

İşletmeler için finansal yönetim kritik başarı faktörüdür. Finansal kaynakları iyi yönetilmeyen işletmeler kısa sürede varlıklarını yitirirler. Günümüzde küresel rekabetin yarattığı piyasa koşullarında finansal kaynaklarını en iyi yöneten işletmelerin başarılı işletmeler olduğu gerçeği tüm iş profesyonelleri tarafından kabul görmektedir. Değişen ekonomilerde işletme sermayesi yönetimi ve risk kontrolünün önemi gün geçtikçe artan finansal konular...

MEB ONAYLI PROFESYONEL SATIŞ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

MEB ONAYLI PROFESYONEL SATIŞ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

MEB AKADEMİ (http://www.mebakademi.com/) tarafından düzenlenen, alanında örnek bir eğitim programı olan Satış Eğitimi, kurumumuzda deneyimlerini paylaşan uzman eğitmenler eşliğinde uzmanlık seviyesinde ve uygulamalı olarak düzenlenmektedir. MEB Onaylı Uzmanlık Sertifikası ile kariyerinizde yeni bir dönem başlatacak olan bu eğitim, Pazarlama ve Satışı meslek olarak benimsemiş, mesleğini seven ve mesleğinde en iyiler arasına girmeyi...

MEB ONAYLI ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİ

MEB ONAYLI ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİ

Rekabetçi Global piyasa koşullarında bir yöneticinin en önemli başarı koşulu yetkin ve donanımlı asistanlarla çalışmaktır. Bu nedenle Üst Düzey Yönetici Asistanı, sekreterlik bilgisi ötesinde yönetimin fonksiyonlarını bilen ve gerektiği zaman yöneticinin denetleme yetkisi dışında yer alan tüm süreçlerde etkin rol alabilecek özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak Yöneticiler ve...

MEB ONAYLI DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ

MEB ONAYLI DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ

Küresel pazarlarda yürütülen rekabette en önemli faktör yetişmiş dış ticaret uzmanlardır. Bu sebeple dış ticaretin, dolayısı ile de dış ticaret eğitiminin ülke ekonomilerinde önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu amaçla var olan ve yeni kurulan firmalarda, dış ticaret mevzuat ve uygulamaları konusunda bilgili uzman personel ihtiyacı artmaktadır. Firmaların  ve bireylerin dış ticaret...

MEB ONAYLI MALİYET MUHASEBESİ UZMANLIK EĞİTİMİ

MEB ONAYLI MALİYET MUHASEBESİ UZMANLIK EĞİTİMİ

Genel anlamda mal ve hizmetlerin maliyetlerinin doğru olarak saptanması, yapılacak bütçelerin gerçekliğinin sağlanması, giderlerin makul seviyelere indirilmesi,  karlılığın doğru tespit edilmesi, kapasite kullanımının optimum düzeye getirilmesi, fire ve kayıpların kontrol altında tutulabilmesi  gibi bir işletme için son derece hayati olan pek çok konuda en önemli rollerden birini üslenen maliyet muhasebesi...

MEB ONAYLI GENEL MUHASEBE UZMANLIK EĞİTİMİ

MEB ONAYLI GENEL MUHASEBE UZMANLIK EĞİTİMİ

Genel muhasebe uzmanlık eğitimi sektörün ihtiyaç duyduğu seviyede donanımlı muhasebe uzmanı yetiştirmeyi amaç edinen bir programdır. İşletmeler için hayati öneme sahip olan muhasebe yönetiminin mevzuata uygun ve işletmenin hedeflerine hizmet eder mahiyette olması gerektiği gerçeğinden hareketle, hazırlanan eğitimin kapsamı geniş tutulmuştur. Temel muhasebe ilkelerinden bilanço ve gelir tablosuna, kayıt araçları ve defterlerden...

MEB ONAYLI PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ

MEB ONAYLI PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ

Her kademedeki mağaza yöneticileri MEB onaylı Meb Onaylı Parakende Satış ve Mağaza Yönetimi Uzmanlık Eğitimi ile parakende sektörünün yüksek bilgi ve deneyim sahibi yöneticileri olma yolunda kariyerlerinin en önemli adımlarından birisini atmış olacaklardır. Perakende mağaza yönetimi satış, finans, insan kaynakları gibi pek çok yönüyle gerçek anlamda bir şirket yönetimini ifade etmektedir....

MEB ONAYLI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ

MEB ONAYLI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ

Her geçen gün önemi daha da artan lojistik çalışmaları ve mal – hizmet sirkülasyonunu planlı olarak yürütebilmenin şartı olarak niteleyebileceğimiz tedarik zinciri yönetimi konularında sektörün talep ettiği seviyede uzman yetiştiren üst seviyeli Meb Onaylı Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanlık Eğitimi ile kariyerinizde önemli bir sıçrama olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Günümüzde yurt...

MEB ONAYLI HALKLA İLİŞKİLER UZMANLIK EĞİTİMİ

MEB ONAYLI HALKLA İLİŞKİLER UZMANLIK EĞİTİMİ

Günümüzde firmaların başarılarına en çok etki eden faktörlerin başında ticari ilişkilerinde ve müşteri ilişkilerinde etkinlik gelmektedir. Bu etkinliğin sağlanması amacıyla hazırlanan Meb Onaylı Halkla İlişkiler Uzmanlık Eğitimi, katılımcıların uygulamalı olarak halkla ilişkilerin temel kavramlarını, halkla ilişkilerde yararlanılan yöntemler ve araçları, satış ve pazarlama, etkili konuşma, beden dili, etkili sunum teknikleri,...

katılımcı görüşleri

EĞİTİM GÜNLÜĞÜ

Değişen İnsan Kaynakları Yönetimi

Değişen İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimde yeni yaklaşımlar, Değişen İnsan Kaynakları Yönetimi (egitimler/132-meb-onayli-insan-kaynaklari-uzmanlik-egitimi.html) 2025 yılına kadar insan kaynaklarını bekleyen değişiklik konusunda İK stratejistleri yaptıkları araştırmalar sonucu tahminlerde bulunmaktadırlar ve öngörülerine göre; Global piyasalar ve çok...

Münfesih Durumuna Düşen Şirketler

Münfesih Durumuna Düşen Şirketler

 Sermaye Artırımı Yapmayıp Münfesih Durumuna Düşen Şirketler Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, sermayelerini 14 Şubat 2014'e kadar artırmadıkları için münfesih duruma düşen şirketlere, durumlarını gözden geçirmeleri için 2 ay süre tanınacağını,...

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİNDE OLUMLU EĞİTİM ORTAMI OLUŞTURMAK

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİNDE OLUMLU EĞİTİM ORTAMI OLUŞTURMAK

Eğiticinin eğitimi (egitimler/137-meb-onayli-egiticinin-egitimi-sertifika-programi.html) programında MEB AKADEMİ olarak en çok önem verdiğimiz hususlardan birisi de olumlu eğitim ortamı kavramının katılımcılar tarafından en iyi şekilde özümsenmesini sağlamaktır. İlk olarak olumlu eğitim ortamı kavramını...

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ YASALARI UYGULAMALARI ZİRVESİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ YASALARI UYGULAMALARI ZİRVESİ

2013'TE NELER DEĞİŞTİ 2014’TE İŞ DÜNYASINI NELER BEKLİYOR? Akademik Platform iş yasalarında duayen eğitmen ve danışmanları insan kaynakları ile buluşturmaya devam ediyor. 6. İş Yasaları ve Uygulamalarında; Uygulama hatalarına karşı önlemlerimiz neler...

«
»

egitim takvimi

tamamlanan eğitimler

KANTİN

 • Siteyi Google'da Sosyal Güvenlik Eğitimi ararken buldum. İçerik ve şartlar güzel görünüyor. Yaza kadar meb onaylı sertifika almam lazım, iletişime geçiyorum. Başarılar...
  4 Haftalar Önce
 • Melek Yeşillialbümde bir fotoğraf paylaştı Melek Yeşilli's Resimler
  İnsan Kaynakları Uzmanlık eğitim sınavı... Kursiyerlerimizin hepsi çok başarılıydı. Hepsini ayrı ayrı tebrik ederim.
  İnsan Kaynakları Uzmanlık eğitim sınavı... Kursiyerlerimizin hepsi çok başarılıydı. Hepsini ayrı ayrı tebrik ederim.
  2 Aylar Önce
 • Merhabalar,profile foto yükleyemedim öncelikle o konuda yardım rica edecektim.
  Şimdiden teşekkürler
  2 Aylar Önce

Entelektüel doyuma ulaşmış deneyimlerini her türlü sosyo kültürel yapıdaki insana aktarabilen özel bir danışmandan eğitim almanın keyfini yaşadım sonsuz teşekkürler. Filiz...

Eğitimin sunumu çok akıcı ve gerçek olayları kapsıyordu çok memnun kaldım.Her bilginin iş yaşantımda kullanabileceğime inanıyorum. Tamer Efe (Yönetim Teknikleri Eğitimi)   Eğitimden...

Melek Yeşilli (hakkimizda/egitmenler/133-melek-yesilli.html) Hanım ile eğitim çok keyifliydi. Konuya hakimiyeti, anlatım dili, araştırıcı yönünün eğitime yansıması ve samimiyeti beklentimi karşıladı....

«
»
E-Posta Listemize Katılın. Eğitimlerden haberdar olun.

facebook   googleplus  twitter   linkedin   flickr pinterest youtube

EĞİTİMLER

KATILIMCILAR

Finans Eğitimi

Finans yönetimi konusunda değerli paylaşımları nedeni ile Kadir Hocama...

Eğiticinin Eğitimi

Melek Yeşilli (hakkimizda/egitmenler/133-melek-yesilli.html) Hanım ile eğitim çok keyifliydi. Konuya...

MEB AKADEMİ

 0 216 372 16 52

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Merkez Şb: Caferğa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. No.25/2 KADIKÖY - İSTANBUL

       Mecidiyeköy Şube: Mecidiyeköy Meydan (Emniyet Müdürlüğü Yanı)