MEB ONAYLI DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ

MEB ONAYLI İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ

MEB ONAYLI FİNANS UZMANLIĞI EĞİTİMİ

MEB ONAYLI ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİ

MEB ONAYLI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI EĞİTİMİ

MEB ONAYLI EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İLERİ İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ

Loading...

MEB ONAYLI EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

MEB ONAYLI EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

45 Saat Süreli MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarılı bir eğitmen olmak isteyenlere, bu hedef için gereken tüm bilgi ve becerileri kazandırmak amacına yönelik bir eğitim programıdır. Eğitimci özgüvenli, sunum tekniklerine vakıf ve interaktif iletişim becerisi yüksek olması gerekmektedir. Eğitim verirken  teknik...

MEB ONAYLI İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ

MEB ONAYLI İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ

Günümüzde, işletme başarısında en önemli faktör olan insan kaynakları yönetimi büyük önem kazanmıştır. Modern işletme anlayışının gerektirdiği süreçleri oluştururken, insan kaynaklarını doğru planlayabilmek ve yönetebilmek için konusunda uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple uzmanların ve insan kaynakları uzmanı olmak isteyenlerin bu bilinç ile güncel bilgilere sahip olmaları ve yetkinliklerini geliştirmeleri zorunludur. Meb İnsan...

MEB ONAYLI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI EĞİTİMİ

MEB ONAYLI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI EĞİTİMİ

(PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ, İŞ HUKUKU UYGULAMALARI UZMANLIK EĞİTİMİ) Günümüzde işverenlerin özellikle istihdam ettiği İnsan Kaynaklarında Sosyal Güvenlik Uzmanı yetiştirme ve geliştirme amacı ile sosyal güvenlik bilgilerinin çağdaş ve güncel içerikle katılımcılara kazandırmayı amaç edinmiş uzmanlık eğitiminde eğitim içeriğini hazırlayan ve dersi yöneten eğitmenlerimiz;  konusunda uzman,  çalışma bakanlığında çalışan ya da emekli ...

MEB ONAYLI FİNANS UZMANLIĞI EĞİTİMİ

MEB ONAYLI FİNANS UZMANLIĞI EĞİTİMİ

İşletmeler için finansal yönetim kritik başarı faktörüdür. Finansal kaynakları iyi yönetilmeyen işletmeler kısa sürede varlıklarını yitirirler. Günümüzde küresel rekabetin yarattığı piyasa koşullarında finansal kaynaklarını en iyi yöneten işletmelerin başarılı işletmeler olduğu gerçeği tüm iş profesyonelleri tarafından kabul görmektedir. Değişen ekonomilerde işletme sermayesi yönetimi ve risk kontrolünün önemi gün geçtikçe artan finansal konular...

MEB ONAYLI DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ

MEB ONAYLI DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ

Küresel pazarlarda yürütülen rekabette en önemli faktör yetişmiş dış ticaret uzmanlardır. Bu sebeple dış ticaretin, dolayısı ile de dış ticaret eğitiminin ülke ekonomilerinde önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu amaçla var olan ve yeni kurulan firmalarda, dış ticaret mevzuat ve uygulamaları konusunda bilgili uzman personel ihtiyacı artmaktadır. Firmaların  ve bireylerin dış ticaret...

MEB ONAYLI ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİ

MEB ONAYLI ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİ

Rekabetçi Global piyasa koşullarında bir yöneticinin en önemli başarı koşulu yetkin ve donanımlı asistanlarla çalışmaktır. Bu nedenle Üst Düzey Yönetici Asistanı, sekreterlik bilgisi ötesinde yönetimin fonksiyonlarını bilen ve gerektiği zaman yöneticinin denetleme yetkisi dışında yer alan tüm süreçlerde etkin rol alabilecek özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak Yöneticiler ve...

MEB ONAYLI HALKLA İLİŞKİLER UZMANLIK EĞİTİMİ

MEB ONAYLI HALKLA İLİŞKİLER UZMANLIK EĞİTİMİ

Günümüzde firmaların başarılarına en çok etki eden faktörlerin başında ticari ilişkilerinde ve müşteri ilişkilerinde etkinlik gelmektedir. Bu etkinliğin sağlanması amacıyla hazırlanan Meb Onaylı Halkla İlişkiler Uzmanlık Eğitimi, katılımcıların uygulamalı olarak halkla ilişkilerin temel kavramlarını, halkla ilişkilerde yararlanılan yöntemler ve araçları, satış ve pazarlama, etkili konuşma, beden dili, etkili sunum teknikleri,...

MEB ONAYLI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ

MEB ONAYLI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ

Her geçen gün önemi daha da artan lojistik çalışmaları ve mal – hizmet sirkülasyonunu planlı olarak yürütebilmenin şartı olarak niteleyebileceğimiz tedarik zinciri yönetimi konularında sektörün talep ettiği seviyede uzman yetiştiren üst seviyeli Meb Onaylı Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanlık Eğitimi ile kariyerinizde önemli bir sıçrama olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Günümüzde yurt...

MEB ONAYLI MALİYET MUHASEBESİ UZMANLIK EĞİTİMİ

MEB ONAYLI MALİYET MUHASEBESİ UZMANLIK EĞİTİMİ

Genel anlamda mal ve hizmetlerin maliyetlerinin doğru olarak saptanması, yapılacak bütçelerin gerçekliğinin sağlanması, giderlerin makul seviyelere indirilmesi,  karlılığın doğru tespit edilmesi, kapasite kullanımının optimum düzeye getirilmesi, fire ve kayıpların kontrol altında tutulabilmesi  gibi bir işletme için son derece hayati olan pek çok konuda en önemli rollerden birini üslenen maliyet muhasebesi...

MEB ONAYLI PROFESYONEL SATIŞ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

MEB ONAYLI PROFESYONEL SATIŞ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

MEB AKADEMİ (http://www.mebakademi.com/) tarafından düzenlenen, alanında örnek bir eğitim programı olan Satış Eğitimi, kurumumuzda deneyimlerini paylaşan uzman eğitmenler eşliğinde uzmanlık seviyesinde ve uygulamalı olarak düzenlenmektedir. MEB Onaylı Uzmanlık Sertifikası ile kariyerinizde yeni bir dönem başlatacak olan bu eğitim, Pazarlama ve Satışı meslek olarak benimsemiş, mesleğini seven ve mesleğinde en iyiler arasına girmeyi...

MEB ONAYLI PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ

MEB ONAYLI PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ

Her kademedeki mağaza yöneticileri MEB onaylı Meb Onaylı Parakende Satış ve Mağaza Yönetimi Uzmanlık Eğitimi ile parakende sektörünün yüksek bilgi ve deneyim sahibi yöneticileri olma yolunda kariyerlerinin en önemli adımlarından birisini atmış olacaklardır. Perakende mağaza yönetimi satış, finans, insan kaynakları gibi pek çok yönüyle gerçek anlamda bir şirket yönetimini ifade etmektedir....

MEB ONAYLI GENEL MUHASEBE UZMANLIK EĞİTİMİ

MEB ONAYLI GENEL MUHASEBE UZMANLIK EĞİTİMİ

Genel muhasebe uzmanlık eğitimi sektörün ihtiyaç duyduğu seviyede donanımlı muhasebe uzmanı yetiştirmeyi amaç edinen bir programdır. İşletmeler için hayati öneme sahip olan muhasebe yönetiminin mevzuata uygun ve işletmenin hedeflerine hizmet eder mahiyette olması gerektiği gerçeğinden hareketle, hazırlanan eğitimin kapsamı geniş tutulmuştur. Temel muhasebe ilkelerinden bilanço ve gelir tablosuna, kayıt araçları ve defterlerden...

katılımcı görüşleri

egitim takvimi

tamamlanan eğitimler

EĞİTİM GÜNLÜĞÜ

İKALE SÖZLEŞMESİ NEDİR?

İKALE SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Sosyal güvenlik eğitiminde işlenen konular içinde yer alan iş sözleşmelerinden en fazla bilgi ihtiyacına sahip olduğumuz ikale sözleşmesi, daha önce yapılmış olan bir sözleşmenin, iki tarafın karşılıklı anlaşması ile ortadan kaldırılması, sona erdirilmesi için yeni bir sözleşme yapılmasıdır. Mevzuatımız da düzenmiş bir sözleşme türü değildir. Dolayısıyla belli bir şekli yoktur. Taraflar...

EĞİTİMDE BAŞARININ ARTTIRILMASINDA EĞİTMENLERİN ETKİLERİ

EĞİTİMDE BAŞARININ ARTTIRILMASINDA EĞİTMENLERİN ETKİLERİ

Başarma duygusu, bütün insanların evrensel bir tutkusudur. Çünkü insanlar ister birey, isterse grup olarak başarı ile güç kuvvet arasında yakın bir ilişki kurarlar ve yaşamı buna bağlarlar. Başka deyişle yaşamın ancak güçlü oldukları sürece mümkün olabileceğine inanırlar. Bir bakıma bunda hiç de haksız sayılmazlar. Hiçbir şey, başarı kadar insanı mutlu edemez....

ETKİLİ BİR EĞİTİM İÇİN ETKİLİ EĞİTMENLİK

ETKİLİ BİR EĞİTİM İÇİN ETKİLİ EĞİTMENLİK

Bir ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında en önemli unsur, insanın nitelikli olarak yetiştirilmesidir. İnsanın yetiştirilmesinde ise en önemli kişiler eğitmenler - öğretmenlerdir. Eğitim sisteminin başarısı nitelikli olarak yetişmiş eğitmenlere ve öğretmenlere bağlıdır. Nitelikli eğitmenlerin genel kültürü, alan bilgisi ve pedagojik donanımı üst seviyede olmalıdır. Öğretmen, yetiştirdiği bireylerin başarıları ile toplumu geliştirebileceğini vurgulamak için etkili...

Yönetici asistanının yöneticiliğe terfi etmek için izlemesi gereken stratejiler

Yönetici asistanının yöneticiliğe terfi etmek için  izlemesi gereken stratejiler

İş ilanlarında  "yönetici asistanı aranıyor" ilanına çok sık rastlıyoruz. Bu iş pozisyonunun önemini fark eden kurumlar yönetici asistanlığına gereken önemi veriyorlar çünkü bu pozisyon, üst düzey yönetici asistanlığı eğitimi (egitimler/135-meb-onayli-ust-duzey-yonetici-asistanligi-egitimi.html)ile ve genel eğitimlerle oluşmuş sağlam bilgi birikimi, beceri ve tecrübe gerektirir. Tek işi yöneticinin telefonlarını yönlendirmek ve onun talimatlarını...

TÜRKİYE'DE İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ

TÜRKİYE'DE İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ

Kurumlar, İnsan Kaynakları birim çalışmalarını Üniversitelerin farklı lisans mezunu çalışanlardan alınan destekle yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Kaldı ki bu kişilerin asıl işi İnsan Kaynakları değildir. Uygulamaya baktığımızda insan kaynakları birim çalışanlarının asıl işlerinin yanı sıra ya da asıl mesleklerinin dışında bu görevi yürütmekte olduklarını görürüz. Birçok firmada bu görev İnsan Kaynakları...

İşletme Amaçları Açısından İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Amaçları Açısından İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletmelerin amaçlarına ulaşabilmesi için oluşumunda bulunan fiziksel ve finansal kaynakların yanı sıra insan kaynakları (http://www.mebakademi.com/) günümüz dinamik ve rekabetçi piyasa koşulları şartlarına baktığımızda, diğer kaynaklara göre stratejik açıdan daha önemli bir yer tutmaktadır. İnsan Kaynakları; yaratılan tüm ürünler ve hizmetler ile müşterilerin bağlantısını kurabilmek ve elde tutabilmek için pazarlama kapasitesi...

Değişen İnsan Kaynakları Yönetimi

Değişen İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimde yeni yaklaşımlar, Değişen İnsan Kaynakları Yönetimi (egitimler/132-meb-onayli-insan-kaynaklari-uzmanlik-egitimi.html) 2025 yılına kadar insan kaynaklarını bekleyen değişiklik konusunda İK stratejistleri yaptıkları araştırmalar sonucu tahminlerde bulunmaktadırlar ve öngörülerine göre; Global piyasalar ve çok kültürlü çalışanların beraberlikleri sonucu yetenekli iş gücünü işletmelerine çekmek için ulusal ve uluslararası şirketler yoğun bir rekabet ortamında yarışmaktadırlar bu...

Münfesih Durumuna Düşen Şirketler

Münfesih Durumuna Düşen Şirketler

 Sermaye Artırımı Yapmayıp Münfesih Durumuna Düşen Şirketler Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, sermayelerini 14 Şubat 2014'e kadar artırmadıkları için münfesih duruma düşen şirketlere, durumlarını gözden geçirmeleri için 2 ay süre tanınacağını, tebligat yapılarak faaliyete devam etmek isteyip istemediklerinin sorulacağını açıkladı. Bakan Yazıcı, söz konusu ihtar kapsamında, şirketlerden faaliyetlerine devam etmek isteyenlerin 2 ay...

«
»

NE DEDİLER

İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi

Ayşegül KAYA - HOBİM A.Ş. - Mehmet Hocanın ve Melek Hocanın anlatımları şahaneydi. Eğitimin kısalığı gayet iyi, en azından sıkılmadan işin özünü anlamak en güzeli.. Burcu TARIM - Eğitim oldukça verimli ve güzel geçtiğini düşünüyorum. Bütün eğitmenlere teşekkür ederim. Özellikle Melek Hanım’ın emeklerine ayrıca teşekkür ederim. İş hayatında oldukça işime yaracağını düşünüyorum. Burada...

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi

Banu GÖKAY - Eğitimciler çok enerjik ve konularına hâkim  programın devam edilebilirliğine çok güzel katkıları var. Eğitim güzel ve faydalıydı. Bana yeni bilgiler kattığına inanıyorum. Amacım uygulamalarında öğrendiğim yöntemleri en kısa sürede işimde gerçekleştirmek.                          

Finans Eğitimi

Selin AYKAN - Finans yönetimi konusunda değerli paylaşımları nedeni ile Kadir Hocama teşekkür ederim. Bir ay her hafta sonu eğitimlere katılmak benim için çok yorucu geçecek diye korkuyordum ama ortam ve herkes o kadar sıcaktı ki zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım.  

Eğiticinin Eğitimi

İlkay YENİGÜN - Eğitim süresi çok ideal. Gereksiz şeylerle sıkmıyor. Uygulamalar iş hayatından seçilmiş harikaydınız çok teşekkürler her şey için.          Yeşim Buyurgan (Mustafa Nevzat İlaç) - Melek Yeşilli Hanım ile eğitim çok keyifliydi. Konuya hakimiyeti, anlatım dili, araştırıcı yönünün eğitime yansıması ve samimiyeti beklentimi karşıladı. Soru cevaplamaktaki özeni, bilgi...

Diğer Eğitimler (Yönetim, İletişim)

Tamer Efe (Yönetim Teknikleri Eğitimi) - Eğitimin sunumu çok akıcı ve gerçek olayları kapsıyordu çok memnun kaldım.Her bilginin iş yaşantımda kullanabileceğime inanıyorum.  Muhammed Özgür (İletişim Teknikleri Eğitimi) - Eğitimden büyük keyif aldım, özellikle teşekkür ederim, benim için güzel bir eğitim zamanı oldu. 

Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Filiz Özperçin - Entelektüel doyuma ulaşmış deneyimlerini her türlü sosyo kültürel yapıdaki insana aktarabilen özel bir danışmandan eğitim almanın keyfini yaşadım sonsuz teşekkürler.  Fatma Şengüler - Melek Hanım'ın ilk kez eğitimine katıldım ve kendisini, sunumunu, zaman kullanımını çok beğendim.Bu eğitimin çok yararlı olduğunu ve gerçekten deneyim kattığına inanıyorum.  Deniz Çelik - Her şey çok...

«
»

facebook   googleplus  twitter   linkedin   flickr pinterest youtube

MEB AKADEMİ

Kadıköy Derslikleri

Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. 4/25 Kadıköy - İstanbul
(Hilton Double Tree Otel Yanı)
Telefon:0 216 372 16 52

Mecidiyeköy Derslikleri

Büyükdere Cad. Latilokum Sok. No.7  Kat 2 D.7

Mecidiyeköy - İstanbul
Mecidiyeköy Meydan (Emniyet Müdürlüğü 50 mt)
(Ziyaret öncesi telefon ile arayınız)
Telefon: 0 212 212 11 00

mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. -  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.